Saturday, April 21, 2007

േയശുദാസിെന അമ്പലത്തില്‍ കടത്താേമാ?

ഗുരുവായൂര്‍ അംപല്‍തില്‍ േയശുദാസിെന പ്രേവശിപ്പിക്കണ്മെന്നു മന്ത്റ്ി സുധാകരന്‍. ഇനി അവിടെത്ത വഴിപാട് ബിരിയാണി ആക്കണെമെന്നു മന്ത്രി പറയുേമാ? യേശുദാസിെന പ്രവേശിപ്പിച േശഷം പുണ്യാഹം നട്തിയാല്‍ മതിയെല്ലാ. പുണ്യാഹം നടതുന്നതു തടയാനാവുേമാ? ONLY WAY OF SALVATION IS CHRIST എന്നലേല്ല ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതു. വി്ഗ്രഹാരാധന തെന്ന േമാശമായ ഒരു സംഗതിയാണു. പിെന്ന എന്തിനാ അഹിന്ദുവിെന അംപലത്തില്‍ കടതതി അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നതു?തന്നിഷ്ട പ്രകാരം ഓേരാ വിശ്വാസം വച്ചു പുലര്‍താന്‍ ഓേരാ ആളുകള്‍ക്കും അവകാശം നല്‍കീട്ടുണ്ടു. ക്രിസ്ത്യാനിക്കു പ്രേവശനം ന്‍ല്‍കാതത അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി നട്തത്ി െകാണ്ടു േപാവാന്‍ ഒരാള്‍ക്കു അവകാശ്മിേല്ല?
അടുത്ത ലക്കം െപാടിപ്പും െതാങങലും 23 നു തിങ്കളാഴ്ച .
ഈ വിഷയതില്‍ താങ്കളുെട നിലപാടു എന്താണു?
comment your posts here

226 comments:

1 – 200 of 226   Newer›   Newest»
സൂരജ് said...

ഗുരുവായൂരപ്പാ യേശുദാസ് വന്നാലും പോയാലും ആര്‍ക്കും ഒന്നുമില്ല.സുധാകരന്‍ ഭ്രാന്തു പറഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ല

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

വ്യക്തിപരമായി എന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം എന്നാണ്. അത് തന്നെ ഇവിടെയും നിലപാട്. യേശുദാസിനെ എന്നല്ല പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ വരുന്ന എല്ലാവരേയും പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം.

അദ്വൈതം, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരന്‍ എന്നൊക്കെ പുസ്തകത്തില്‍ മാത്രം പോരല്ലോ. ഡയലോഗടിയ്ക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പറ്റും.

ശാലിനി said...

ദില്‍ബുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പൂര്‍ണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു.

KANNURAN - കണ്ണൂരാന്‍ said...

യേശുദാസ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും സമ്മതമാണെങ്കില്‍ മാത്രമെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളൂ.. ഇങ്ങനെയൊരു വിവാദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോടെയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനു പിന്നില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു ഹിഡന്‍ അജണ്ടയുണ്ട്.

റീനി said...

ദൈവത്തിനെ കാണണമെന്നും കേള്‍ക്കണമെന്നും തോന്നുന്നവര്‍ക്ക്‌ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവും കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനും ദൈവം ദൈവവും ആകു.

വേണു venu said...

ദേവാലയങ്ങള്‍ക്കു് വാതിലുകള്‍ വേണ്ട എന്നു് ഞാന്‍‍ കരുതുന്നു.
എല്ലായിടവും ദൈവം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍, ദേവാലയങ്ങള്‍‍ക്കു് വാതിലുകള്‍ എവിടെ നിന്നു് വന്നു. ? എങ്ങനെ വന്നു. ? വാതിലുകള്‍ വന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ പൂട്ടുണ്ടായതു്.
യേശുദാസ്സു് ഈ വിഷയത്തില്‍‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കല്‍‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.:)

padmanabhan namboodiri said...

തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരന്‍ എന്നൊക്കെ പുസ്തകത്തില്‍ മാത്രം പോരല്ലോ.dilbaasuran ingane parayunnu.
angane thurblilulla daivathe aavaahichaanu vigrahathil prathishtikkunnathu.
thuunilum thurumbilum ulla daivam aruupiyaanu.niraamayanaanu. nirgunanaanu.

ennaal vigrahathilaakkumbool saruupi aakunnu. kayyum kaalum undaavunnu.pallu theeppikkunnu. vaakavhaarthu nadathunnu.

manushyante saukaryathinu undaakkunnathaanu vigrahathile daivam. athinu jaathiyum mathavum upajaathiyum okkeyundu. manushyante svabhaava viseeshangalundu.

12 kollam kazhiyumpool sakshi kshayikkunnathaanu vigrahathile daivam. athu pariharikkaan naviikarana kalasam veenam.

angane oru paadu kundaamandikal undu.athu kondu ellaavareyum ampalathil kadathaan pattilla.
യേശുദാസിനെ എന്നല്ല aachaara virudhamaayi oraaleeyum praveesippikkaan pattilla.

dilbaasuranumaayi ii vishayathil accademic aaya vivaadam nadathaan njaan thayyaaraanu

padmanabhan namboodiri said...

യേശുദാസ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും സമ്മതമാണെങ്കില്‍ മാത്രമെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളൂ.. ഇങ്ങനെയൊരു വിവാദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോടെയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനു പിന്നില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു ഹിഡന്‍ അജണ്ടയുണ്ട്.
kannuuraan paranjathu sariyaanu. ampalathil kadakkanamennu yeesudaas aavasyappettittilla.sudhaakaran aanenkil niriisvara vaadiyum. palliile kaaryam allaahu thiirumaanikkum. athu poole ampalathile kaaryam thanthriyum.

padmanabhan namboodiri said...

ദൈവത്തിനെ കാണണമെന്നും കേള്‍ക്കണമെന്നും തോന്നുന്നവര്‍ക്ക്‌ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവും കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനും ദൈവം ദൈവവും ആകു.
rini ingane parayunnu.ooroo sthaapanathinum athinte chitta vattangal undu. hindukkalude kachavadamaanu guruvaayuuril. avide enthu vilkkanam, engane vilkkanam ennu thiirumaanikkaan avarkku avakaasamundu.BANK kodukkaan ariyaavunna oru amuslimine pallikalil bank kodukkaan vekkaarundoo?

padmanabhan namboodiri said...

വാതിലുകള്‍ വന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ പൂട്ടുണ്ടായതു്.
veenu ingane choodikkunnu.
viidinu puuttu undaaya athee vazhikkaanu ampalathinum puuttundaayathu

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

manushyante saukaryathinu undaakkunnathaanu vigrahathile daivam

അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യര്‍ക്കാണ് അത് കൊണ്ട് അമ്പലത്തില്‍ അന്യമതസ്ഥര്‍ (കഷ്ടം!) കയറുന്നത് കൊണ്ട് സങ്കടം. പദ്മനാഭന്‍ മാഷേ, അക്കാദമിക്കായി വാദിക്കണമെങ്കില്‍ അതിന് മാത്രം അറിവെനിക്കില്ല. എന്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം തേടുന്നു എന്ന് മാത്രം.

സര്‍വവ്യാപിയും നിര്‍ഗുണപരബ്രഹ്മവുമായ ഈശ്വരനെ കൈയും കാലുമുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാക്കാന്‍ വേണ്ടി വിഗ്രഹത്തിലാവാഹിച്ച് അതിന്റെ ചൈതന്യം കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ സാംഗത്യം ഒന്നാമതായി എനിയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാഷേ. ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റി ആവുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും. ഈശ്വരചൈതന്യ്മ മനുഷ്യന് കളങ്കപ്പടുത്താനവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമുണ്ട്.

പിന്നെ പള്ളിയിലെ കാര്യം അച്ചന്മാരാണെങ്കില്‍ അമ്പലത്തിലെ കാര്യം തന്ത്രി തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ.അത് ലൈന്‍ വേറെയാണ്. അല്ല ഈ തന്ത്രി ആരുവാ? ഞാന്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനാണെങ്കില്‍ ഈ തന്ത്രിയ്ക്ക് എന്താണ് റോള് ഞങ്ങളുടെ ഇടയില്‍?

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

എന്തിനാണ് മാഷേ മറ്റ് ആരാധനാ രീതികളുമായി‍ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കോമ്പറ്റീഷനൊന്നുമല്ല്ലല്ലോ? :-)

കുട്ടന്മേനൊന്‍ | KM said...

എല്ലാ മതങ്ങള്‍ക്കും അവരുടേതായ തത്വസംഹിതകളുണ്ട്. അവര്‍ അത് പരിപാലിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം. ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിന്റെ പരിപാവനത കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭക്തരുടെ കടമയാണ്. അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ആരാധനാലയത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തന്ത്രിയും ഭക്തരുടെ പ്രതിനിധികളുമാണ്. , അവിശ്വാസികളല്ല.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും(എല്ലാ മതക്കാരുടെയും) സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കട്ടേ. എന്നിട്ട് മന്ത്രിമാരു തീരുമാനിക്കട്ടേ കാരങ്ങള്‍. ഇതിപ്പൊ അല്പനു അര്‍ത്ഥം കിട്ടിയാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നറിയണമെങ്കില്‍ ചുമ്മാ സുധാകരനെ നോക്കിയാല്‍ മതി.

indiaheritage said...

ദില്‍ബൂ,
palliile kaaryam allaahu thiirumaanikkum. athu poole ampalathile kaaryam thanthriyum

പദ്‌മനാഭന്‍ മാഷ്‌ തന്ത്രിയെ പള്ളിയിലെ അച്ചന്മാരോടല്ല സാക്ഷാല്‍ അള്ളാഹുവിനോടാണ്‌ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ കണ്ടില്ലേ അപ്പോള്‍ ദൈവം തന്നെ

ഇനി നമുക്ക്‌ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുന്നതിനു പകരം തന്ത്രിയെ കണ്ടാല്‍ മതിയായിരിക്കും.

padmanabhan namboodiri said...

സര്‍വവ്യാപിയും നിര്‍ഗുണപരബ്രഹ്മവുമായ ഈശ്വരനെ കൈയും കാലുമുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാക്കാന്‍ വേണ്ടി വിഗ്രഹത്തിലാവാഹിച്ച് അതിന്റെ ചൈതന്യം കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ സാംഗത്യം ഒന്നാമതായി എനിയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല
dilbaasiran ingane parayunnu.

ithinte sangathyam manassilaavunna aalukalaanu ithu cheyyunnathu. aaraadhana nadathaan ithonnum veenda ennu dilbaasuranariyaam. enikkariyaam. aaraadhakku pala vazhiyum upaadhiyum undu. athu ooroonum sariyoo thettoo ennu thiirumaanikkeendathu athil visvasikkunnavaraanu.

pants dharachaal daivam koopikkumoo? illennu namukkokke ariyaam. ennittum tvm padmanaabha swaami ksheethrathil poolum ellaavarum 5 ruupa koduthu mushinja mundu vaadakakku vaangi upayoogikkunnu.
ഞാന്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനാണെങ്കില്‍ ഈ തന്ത്രിയ്ക്ക് എന്താണ് റോള് ഞങ്ങളുടെ ഇടയില്‍?
ii choodyathinu utharam simple. ningal visvasikkunna guruvaayuurappante pithru sthaanniiyanaanu thanthri.ayaalaanu avidathe enthu kaaryathinteyum paramaadhikaari.
ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റി ആവുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.
ithokke aalankaarika prayoogamallee?

guruvaayuuril koozhi vettunnilla.
angane veenamennu naale oaraalkku thoonniyaal? thanthrikku thoonnam athu. athinu seesham daivahitham ariyaan prasnam vachu nookkanam. angane veenam thiirumaanikkaaan.bhuuripaksham nookki niyamam nadathunna riithi alla athinu.

ithellaam visvaasathinte prasnamaanu. visvaasam illaathavarkku thamaasa aayi thoonnum ii kaaryangal

padmanabhan namboodiri said...

അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ആരാധനാലയത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തന്ത്രിയും ഭക്തരുടെ പ്രതിനിധികളുമാണ്. , അവിശ്വാസികളല്ല.
kuttan menon igane parayunnu.
ithaanu sari. eethoraalkkum thannishtaprakaaram MATHAM poolum undaakaan svaathathryam undu ivide. thoonniya riithiyil ( mattullavarkku droohamundaavaatha vidham) aaraadhanaa riithi undaakkukayum aavaam. athil avisvaasi kayari nirangunnathu sariyalla.

padmanabhan namboodiri said...

എന്തിനാണ് മാഷേ മറ്റ് ആരാധനാ രീതികളുമായി‍ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കോമ്പറ്റീഷനൊന്നുമല്ല്ലല്ലോ? :-
dear dilbaasuran,
ithu competition alla . pakshee thaarathamyam must aanu. samgeethathinu jaathiyilla ennokke alle manthri paranjathu. athu oru thaarathmyamaanu. vaadathe vazhi thettikkunna riithi. oraaal ayaalkku ishtamulla aaraadhana kramam ayaalude ampalathil nadappaakkunnu.avide mattoraalum kayararuthu ennathaanu ayaal undaakkiya niyamam. aa niyamathe ningal maanikkunnundoo ennaanu choodyam. praarthichaal punyam kittumoo svargathil poovumoo? ennokke thalanaarizha kiiri parisoodhikkeendathu visvaasikal aanu.avisvaasikku athil oru roolum illa

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ithinte sangathyam manassilaavunna aalukalaanu ithu cheyyunnathu. aaraadhana nadathaan ithonnum veenda ennu dilbaasuranariyaam. enikkariyaam. aaraadhakku pala vazhiyum upaadhiyum undu. athu ooroonum sariyoo thettoo ennu thiirumaanikkeendathu athil visvasikkunnavaraanu.


അതായത് അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണോ വേണ്ടയ്യോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്ക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളാണ്. ഈ രീതിയില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് അതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ അവകാശമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനാണ്, അയാള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ പ്രശ്നത്തില്‍ അയാള്‍ എല്ലാവരും പ്രവേശിക്കണം എന്ന നിലപാടെടുത്താല്‍ അയാള്‍ അവിശ്വാസിയാകുകയും തന്മൂലം തീരുമാമെടുക്കാനുള്‍ല അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമോ?

അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവര്‍ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികള്‍ എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരില്ലേ? പിന്നെ എന്ത് വിശ്വാസികളുടെ തീരുമാനമാണ് നടപ്പിലാവുന്നത്? അവിടെ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുള്ള വിഭാഗത്തെ പുറത്താക്കുകയാണ്.

padmanabhan namboodiri said...

എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും(എല്ലാ മതക്കാരുടെയും) സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കട്ടേ. എന്നിട്ട് മന്ത്രിമാരു തീരുമാനിക്കട്ടേ കാരങ്ങള്‍.
kuthiravattan paranja ithu puurnnamaayum sariyaanu.
schoolil sylabus eerppeduthiya poole ellaa aaraadhanaalayangalilum sarkkaar aaradhanaa kramam.ingane cheyyaan dhairyam kaattanam. allenkil andhavisvaasam pracharippikkunnathinte peeril ellaa aaraadhanaalayangalum adachu puuttanam .commuunist sarkkaar athaanu cheyyeendathu

കുതിരവട്ടന്‍ said...

പദ്മനാഭന്‍ നമ്പൂതിരി, മലയാളത്തില്‍ എഴുതാമൊ? അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍ഗ്ലീഷില്‍. ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്കിപ്പൊ മലിംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതേണ്ട് ആവശ്യം ഇല്ലല്ലൊ.
പിന്നെ സുധാകരന്‍ വെറും അല്പന്‍. അയാളെ വിട്ടേക്ക്. അല്ല ഇനി സുധാകരന് അത്രക്കു ഡീസന്റ് പുള്ളിയാണെങ്കില്‍ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ ആരധനാലയങ്ങളും ഇടിച്ചു പോളിച്ചു കളയട്ടെ. രണ്ടായാലും സന്തോഷം. ഇനി യേശുദാ‍സിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റനമെന്ന് അത്രക്കു വാശിയാണെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരു കാശു ചെലവാക്കാതെ കയ്യില്‍ നിന്നു കാശെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ടാക്കി (ചെറുതാക്കണ്ടാ, ഇത്തിരി വലുതായിക്കോട്ടെ) കേറ്റട്ടെ. ഇത് കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന വലിയെടാ വലി എന്ന പറഞ്ഞ പോലെ.

padmanabhan namboodiri said...

ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനാണ്, അയാള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ പ്രശ്നത്തില്‍ അയാള്‍ എല്ലാവരും പ്രവേശിക്കണം എന്ന നിലപാടെടുത്താല്‍ അയാള്‍ അവിശ്വാസിയാകുകയും തന്മൂലം തീരുമാമെടുക്കാനുള്‍ല അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമോ?
theerchayaayum.guruvaayuuril paalpaayasathinu pakaram biriyaani niveedikkaan ayaal aagrahikkunnu. ayaal angane visvasikkunnu .daivathinu biriyaaniyaanu ishtam ennu. athu nadappaakkeendathu ayaal alla. njaan neerathe paranjapoole prasnam vachaanu.

ippool ningal choodikkum prasnam vachaal daivathinte hitham ariyaan pattummoo ennu? angane visvasikkunna samuuhamaanu ii paripaadi muzhuvan nadathunnathu.

തമനു said...

ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു, വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളേയും എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിക്കുക ..? ജനിച്ച മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ..?

പ്രധാന പ്രശ്നത്തില്‍ ഞാന്‍ നമ്പൂതിരിയോട് യോജിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവാലയത്തിലെ ആചാരങ്ങള്‍ (അതെന്തായാലും..) അനുസരിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ മാത്രമായിരിക്കണം ആ ദൈവാലയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത.

പെരിങ്ങോടന്‍ said...

അഹിന്ദുവിനെയല്ല ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തില്‍ നിന്നും വിലക്കേണ്ടത്, അഹിന്ദുസ്വത്വങ്ങളെയാണു്. ONLY WAY OF SALVATION IS CHRISTഎന്നു പറയുന്നത് കൃസ്ത്യാനികളല്ലേ? കൃസ്തുവല്ലല്ലോ. കൃസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും ആശയത്തിലും (ഒരു പക്ഷെ ദൈവീകതയില്‍ പോലും) വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഹിന്ദുസ്വത്വത്തോടെ ഏതൊരമ്പലത്തിലും പ്രവേശിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്.

BTW ഈ സ്വത്വം അളന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാന്‍ ഊരാളന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലീസ് കോണ്ടാക്റ്റ് മീ ഫോര്‍ ആള്‍ സെയില്‍‌സ് ഓര്‍ഡേര്‍ഴ്സ് ;)

padmanabhan namboodiri said...

ഇനി യേശുദാ‍സിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റനമെന്ന് അത്രക്കു വാശിയാണെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരു കാശു ചെലവാക്കാതെ കയ്യില്‍ നിന്നു കാശെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ടാക്കി (ചെറുതാക്കണ്ടാ, ഇത്തിരി വലുതായിക്കോട്ടെ) കേറ്റട്ടെ. ഇത് കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന വലിയെടാ വലി എന്ന പറഞ്ഞ പോലെ.

ഉഗ്രനായി കുതിരവട്ട്ന്‍, ഇതു തന്നെയാണു അതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം . അല്ലാതെ മറ്റഉള്ളവരുടെ അമ്പല്‍ത്തില്‍ കയറി നിരങലല്ല

padmanabhan namboodiri said...

തമനു said...

ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു, വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളേയും എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിക്കുക ..? ജനിച്ച മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ..?

പ്രധാന പ്രശ്നത്തില്‍ ഞാന്‍ നമ്പൂതിരിയോട് യോജിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവാലയത്തിലെ ആചാരങ്ങള്‍ (അതെന്തായാലും..) അനുസരിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ മാത്രമായിരിക്കണം ആ ദൈവാലയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത.
പ്രിയ രാമന്‍,

ഹിന്ദു മതതില്‍ ജനിചാല്‍ മതി. വിസ്വാസി പോലും ആവേണ്ട. സുധാകരനായാലും മതി .നിരീസ്വരവാ‍ാദിയായ ഹിന്ദുവിനും പ്രവേശിക്കാം

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

കൃസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും ആശയത്തിലും (ഒരു പക്ഷെ ദൈവീകതയില്‍ പോലും) വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഹിന്ദുസ്വത്വത്തോടെ ഏതൊരമ്പലത്തിലും പ്രവേശിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്.


ഈ പറഞ്ഞതേ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. അത് ചോദിക്കാന്‍ നീയാരാ ഞങ്ങള്‍ പ്രശ്നം വെച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് തീരുമാനിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആരാ എന്ന് എനിക്കും തിരിച്ച് ചോദിക്കാലോ. ഒരാളും ഈ വക സെറ്റപ്പിന്റെ മുതലാളി അല്ല്ലല്ലോ. അഭിപ്രായം പറയുന്നവന്‍ പുറത്ത് എന്ന ലൈന്‍ പണ്ടായിരുന്നു.

padmanabhan namboodiri said...

വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഹിന്ദുസ്വത്വത്തോടെ ഏതൊരമ്പലത്തിലും പ്രവേശിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്.
പെരിങോട്ന്‍,
ഇക്കാര്യം ആരു തീരുമാനിക്കും എന്നതാണ്‍ല്ലൊ ചര്‍ചാവിഷ്യം?

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ഹിന്ദു മതതില്‍ ജനിചാല്‍ മതി. വിസ്വാസി പോലും ആവേണ്ട. സുധാകരനായാലും മതി .നിരീസ്വരവാ‍ാദിയായ ഹിന്ദുവിനും പ്രവേശിക്കാം

ഇതെന്ത് വൃത്തികെട്ട ന്യായമാണ്? ഹിന്ദുമതത്തില്‍ ജനിച്ച ഞാന്‍ യാതൊരു ക്ഷേതര മര്യാദയും പാലിക്കാതെ (പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ തൊന്നുമെങ്കിലും) ദര്‍ശനം നടത്തിയാല്‍ മുന്നെ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെട്‍ാത്തത് കൊണ്ട് ചൈതന്യത്തില്‍ കുറവ് വരില്ലേ?

അതോ ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചാല്‍ പുണ്യം കിട്ടി എന്നാണോ? :-)

padmanabhan namboodiri said...

ഈ പറഞ്ഞതേ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. അത് ചോദിക്കാന്‍ നീയാരാ ഞങ്ങള്‍ പ്രശ്നം വെച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് തീരുമാനിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആരാ എന്ന് എനിക്കും തിരിച്ച് ചോദിക്കാലോ. ഒരാളും ഈ വക സെറ്റപ്പിന്റെ മുതലാളി അല്ല്ലല്ലോ. അഭിപ്രായം പറയുന്നവന്‍ പുറത്ത് എന്ന ലൈന്‍ പണ്ടായിരുന്നു.ബെസ്റ്റ് ദിള്ല്ബാസുരാ ബെസ്റ്റ്,
ഈ വക സെറ്റപ്പിന്റെ മുതലാളി തന്ത്രി ആണെന്നു വിസ്വസിക്കുന്നവരുടെ ക്ച്ചവടമാണു ഗുരുവായൂരിലും മറ്റു ആരാധനാലയങലിലും നട്ക്കുന്നതു.
അസംബ്ലിയിലെ മുതലാളി സ്പീക്ക്ര് ആയ പോലെ.

padmanabhan namboodiri said...

യാതൊരു ക്ഷേതര മര്യാദയും പാലിക്കാതെ (പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ തൊന്നുമെങ്കിലും) ദര്‍ശനം നടത്തിയാല്‍ മുന്നെ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെട്‍ാത്തത് കൊണ്ട് ചൈതന്യത്തില്‍ കുറവ് വരില്ലേ?

വരും ദില്‍ബാസുരന്‍.
പുല വാലായ്മയോടെ താങ്കള്‍ പ്രവേശിവ്ഹ്വ്ഹാല്‍ അശുദ്ധി വരും.
പുണ്യാഹം വേണ്ടിവരും.
പുണ്യാഹം നടതിയാല്‍ ശുദ്ധി വരുമോ എന്നു ചോദിക്കരുതു. വിസ്വാസികു ശുദ്ധി വരും. അവിശ്വാസിക്കു ഇതെല്ലാം തമാശ മാത്രം

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

അപ്പൊ കച്ചവടമാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അല്ലേ? വിഗ്രഹത്തിലെ ചൈതന്യമല്ല വിഷയം. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ആ കച്ചവടത്തിലെ കസ്റ്റമര്‍ എന്ന നിലയില്‍ എനിയ്ക്ക് ചില സജഷന്‍സ് പറയാമല്ലോ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ. അതിന് നീ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധിയാവണം എന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോലെ.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

ആരാണു ഹിന്ദു എന്ന ചോദ്യം തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റിനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ അത്രക്കൊന്നും പോകേണ്ടാ.
എന്റെ വീട്ടില്‍ ആരു കേറണം കേറന്ടാ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ, മന്ത്രിയല്ലല്ലോ?

ഉത്സവം : Ulsavam said...

"ഹിന്ദു മതതില്‍ ജനിചാല്‍ മതി. വിസ്വാസി പോലും ആവേണ്ട. സുധാകരനായാലും മതി .നിരീസ്വരവാ‍ാദിയായ ഹിന്ദുവിനും പ്രവേശിക്കാം"

ഹഹഹ ഹയ്യോ.. കൊള്ളാം നല്ല ന്യായം!

padmanabhan namboodiri said...

എന്റെ വീട്ടില്‍ ആരു കേറണം കേറന്ടാ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ, മന്ത്രിയല്ലല്ലോ?

കുതിരവട്ട്ന്‍ പറഞ്ഞ ഇതു തന്നെയാണു കാര്യം

padmanabhan namboodiri said...

ഉത്സവം : Ulsavam said...

"ഹിന്ദു മതതില്‍ ജനിചാല്‍ മതി. വിസ്വാസി പോലും ആവേണ്ട. സുധാകരനായാലും മതി .നിരീസ്വരവാ‍ാദിയായ ഹിന്ദുവിനും പ്രവേശിക്കാം"

ഹഹഹ ഹയ്യോ.. കൊള്ളാം നല്ല ന്യായം!

ഇതു ന്യായത്തീക്കാള്‍ നാട്ടു നടപ്പാണു.ഇതാണു ശരി.ഇതു തമാശയാണു .എല്ലാമതത്തിലേയും തമാശ

padmanabhan namboodiri said...

കസ്റ്റമര്‍ എന്ന നിലയില്‍

ദില്‍ബാസുരന്‍ കസ്റ്റമര്‍ ആണെകില്‍ കണ്ണും ചിമ്മി സാധന്ം വാങും.
blind belief aanithu.choodyam cheyyilla visvaasi

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ഈ തമാശ കൊള്ളാമല്ലോ. അപ്പോ നാളെ കാണാം. :-)

Pramod.KM said...
This comment has been removed by the author.
Pramod.KM said...

അമ്പലത്തിനെ ‘എന്റെ വീട്’ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് കടന്ന കൈ അല്ലേ?.സ്വാറ്ഥതയില്‍ നിന്നാണ്‍ ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായത് എന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹ്ര്ത്ത് പറയാറുണ്ട്.ഞാന്‍ പൂറ്ണമായി യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

അന്ധന്‍ ആനയെക്കാണുന്നതു പോലെയാണു മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തെക്കാണുന്നത്. ചിലര്‍ക്കത് തൂണായിരിക്കും മറ്റു ചിലര്‍ക്കു കുറ്റിച്ചൂലും.
മറ്റൊരുദാഹരണം പ്രമോദാണ്, ഞാന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ നിന്നും പ്രമോദിനും മനസ്സിലായത് അമ്പലം വീടാണെന്നാണ്.
ദൈവത്തിനെയും ആരാധനാലയങ്ങളെയും എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പരിമിതമായ അറിവുകോണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും വളരെക്കുറച്ച് പക്ഷെ തികച്ചും വ്യത്യ്സ്ഥങ്ങലായ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്നു.
ആരും പൂ‍ര്‍ണ്ണമായി ശരിയല്ല. തെറ്റുമല്ലാ. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാ‍സങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ആനയുടെ ഉപമ ഓര്‍മ്മിക്കുക.
ഇനി എന്നോട് ദൈവം ആനയാണൊ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് :-)

ആഷ | Asha said...

ദൈവമേ... നീ ഇതൊക്കെ കേട്ടു ചിരിക്കയാണോ?

Maveli Keralam said...

നമ്പൂതിരി
വിഷയത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് നിങ്ങള്‍ ഒന്നുകില്‍ മലയാ‍ളത്തിലോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇങ്ലീഷിലോ എഴുതുക എന്നഭ്യര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നു.

ഈ മംഗ്ലീഷ് വായിയ്കാന്‍ ധാരളം സമയം വേണം.

ഒക്കെ കഷ്ടപ്പീട്ടു വായിച്ചിട്ട് വിഷയത്തിനു മറുപടി എഴുതാം.

Pramod.KM said...

ഓ ടോ: ദൈവം ആനയായാലും പോത്തായാലും എനിക്ക് ബാധകമല്ല.;);)
കുതിരവട്ടന്‍ ചേട്ടാ..ഈ അവസരം ഞാന്‍ എന്റെ ഒരു കവിത പാടിക്കൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യട്ടെ.ഹഹ..
പ്രാറ്ഥന:
വിഗ്രഹത്തിലിരുന്നു പിത്തം പിടിച്ച ദൈവങ്ങള്‍
ഇറങ്ങി നടന്നു കാണും.
പ്രാര്‍ത്ഥനകളെല്ലാം
വിഫലമാകുന്നതിനു കാരണം
അതാവണം.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

പ്രമോദേ, ഈ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

padmanabhan namboodiri said...

ആഷ | Asha said...

ദൈവമേ... നീ ഇതൊക്കെ കേട്ടു ചിരിക്കയാണോ?
ആേഷ,

ദൈവം ചിരിക്കില്ല്. കരയുകയും ഇല്ല. നിരാമയനും നിര്‍ഗുണ്‍നും ആണു. അവിശ്വാസികള്‍ക്കണു ചിരി വരിക.

Pramod.KM said...

കുതിരവട്ടന്‍ ചേട്ടാ. ഗോട്ട് ദി പോയിന്റ്.ഹഹ;)
യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കടത്താമോ എന്ന പ്രശ്നം,സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ഒട്ടകത്തെ കടത്താമോ എന്ന ചോദ്യം പോലയുള്ള പ്രതിസന്ധികള്‍ നമ്മളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.അതുകൊണ്ടാണ്‍ ഓഫ് ടോപിക് ആയി കമന്റിയത്.
ഏത് നേരത്താണപ്പാ മന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാന്‍ തോന്നിയത്!!

പുള്ളി said...

മനുഷ്യന്‍ മതങ്ങളേ സൃഷ്ടിച്ചൂ‍...
മതങ്ങള്‍ ദൈവങ്ങളേ സൃഷ്ടിച്ചൂ...
മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി..

ഈ വയലാറിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂ?

അടുത്ത ചര്‍ച്ച ‘സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ഒട്ടകത്തെ കടത്താമോ‘ ആണെങ്കില്‍ എന്റെ നിലപാട് മുന്‍പേ പിടിച്ചോളൂ - സൂചിക്കുഴ വിശാലമാവുന്തോറും കടക്കല്‍ പ്രശ്നമല്ലാതാവും. ഇടുങ്ങും തോറും നൂലുപോലും കടക്കാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും.

padmanabhan namboodiri said...

പുള്ളി said...

മനുഷ്യന്‍ മതങ്ങളേ സൃഷ്ടിച്ചൂ‍...
മതങ്ങള്‍ ദൈവങ്ങളേ സൃഷ്ടിച്ചൂ...
മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി..

ഈ വയലാറിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂ?


പുള്ളിക്കാരാ,
വ്യലാരിനു മാത്രമാല്‍ ന്മുക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഇതു.

പുള്ളി said...

എന്നാല്‍ നന്ന്‌. ഈ ചര്‍ച്ച എന്തു തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ഒടുക്കം അറിയിക്കണേ :)

കുതിരവട്ടന്‍ said...

ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം “യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിക്കാമൊ?” ദയവുചെയ്ത് വിഷയത്തില്‍ നിന്നും മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക.

Maveli Keralam said...

നമ്പൂതിരി

മതങ്ങള്‍ വര്‍ഗ്ഗ-വിവേചന-അധികാര-സാമ്പത്തിക കണ്ണുകളോടെ‍ സ്ഥപനവല്‍ക്കരിയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായവയാണ് അമ്പലങ്ങള്‍. ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ക്ക് ഇന്‍ഡ്യയുടെ മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവത്തിന്റെ `സത്വം‘ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിപ്പിയ്ക്കവിധത്തിലാണ് അവര്‍ അവയെ ഒക്കെ ഒരു താന്ത്രിക ലോകത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നിങ്ങളീ പറയുന്ന ശക്തി കൂട്ടല് ശുദ്ധമാക്കല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ താന്ത്രിക വിധികള്‍.

ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ജനങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തില്‍ തന്ത്രിയുടെ വരുതിയില്‍ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദര്‍ശനത്തിനായി നടക്കുന്നു.

ഇതു പറയുന്നതിന് എന്നെ അവിശ്വാസി എന്നു വിളിച്ചാല്‍ എനിയ്ക്കു പറയേണ്ടി വരും, അതു പറയാന്‍ പോലുമുള്ള അവകാശം ഈ തന്ത്രിത്വം ജനിപ്പിച്ച്, ജനത്തിനെ ഇത്രയും നാള്‍ അതിന്റെ മായാവലയത്തില്‍ കടത്തിവിട്ട് യദ്ധാര്‍ദ്ധദൈവത്തെ മനസിലാക്കാവുള്ള അവരുടെ കഴിവു നശിപ്പിച്ച ആളുകള്‍ക്കില്ല എന്ന്.

എന്തിനാ ഇപ്പോള്‍ ആ യേശുദാസിനെ അങ്ങോട്ടു പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. നാദബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്താമായ സായൂജ്യം നേടിക്കൊടുക്കുമ്പോള്‍?

പിന്നെ ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കില്‍ ഈ പ്രകൃതിയെ അറിയണം. പ്രകൃതിയിലെ സൃഷ്ടിയിലെ ദൈവ ചൈതന്യത്തെ അറിയണം. ആ അറിവാണ്‍് ഞാനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മില്‍ അന്തര്രമില്ല എന്നു മനസിലാക്കിയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് താന്ത്രിക മിസ്റ്റിക്ക് കസര്‍ത്തു കൂടാതെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന തത്വത്തിന്റെ അര്‍ഥം.

പ്രകൃതി വിര്‍വഹണത്തിലെ യാതൊരു കര്‍മ്മവും തൊഴിലും, വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ജന്മം കൊണ്ടു സാദ്ദിയ്ക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ വെറുതെ മനുഷ്യനെ താന്ത്രിക മാന്ത്രികത്തിന്റെ ഏടാകൂടം പറഞ്ഞു ഭ്രമിപ്പിയ്ക്കുന്നതില്‍ നിന്നും മോചിതരാകണോ വേണ്ടയോ എന്നു വിശ്വാസികള്‍ ഉറക്കെ ചിന്തിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

ഇനി ക്രിസ്റ്റിയാനിറ്റിയിലേകു പോയാലും ഇതു തന്നെ അവസ്ഥ. ക്രിസ്തീയ സ്ഥപനവല്‍ക്കരണത്തിലെ ഒരു ഇരയായിരുന്നു യേശു എന്നുള്ളതു ഇന്നു വെറും കേട്ടുകഥയല്ല. ചരിത്രത്തിനെ ഭാഗമായിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്‍ഡ്യയിലല്ല, ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരം കൊടികുത്തിവാണ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍.

മതവ്യവസായം ഇരുപത്തൊന്നം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. അതു പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ്.

അതുകോണ്ട് എനിയ്ക്കു വിശ്വസിയ്ക്കണം മന്ത്രത്തില്‍ തന്ത്രത്തില്‍ എന്ന് ആളുകള്‍ പറയാനുള്ളടത്തോളം കാലം ഈ തന്ത്രി അങ്ങൂന്നുകള്‍ അവരട കച്ചവടത്തിന്റെ പടം നിവര്‍ത്തിവച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും.
ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

padmanabhan namboodiri said...

പദ്‌മനാഭന്‍ മാഷ്‌ തന്ത്രിയെ പള്ളിയിലെ അച്ചന്മാരോടല്ല സാക്ഷാല്‍ അള്ളാഹുവിനോടാണ്‌ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌

ഇന്ത്യാ ഹെരിറ്റേജ്,

പളീസ് അതൊരു ഉപമ മാത്രമല്ലേ?

padmanabhan namboodiri said...

കുതിരവട്ടന്‍ said...

ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം “യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിക്കാമൊ?” ദയവുചെയ്ത് വിഷയത്തില്‍ നിന്നും മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക.
കുതിരവട്ടന്‍ പറഞതിനോടു ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു.
ഒരു ചര്‍ച അക്കാദമിക് ആയി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ആവണം . ഞാന്‍ അവതരിപ്പിചതു എന്രെ ഒരു വാദമാണ്‍.

padmanabhan namboodiri said...

പുള്ളി said...

എന്നാല്‍ നന്ന്‌. ഈ ചര്‍ച്ച എന്തു തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ഒടുക്കം അറിയിക്കണേ :)

പുള്ളിക്കാരാ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാനില്ല. ആശയങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട്തു തന്ത്രിയോ മന്ത്രിയോ അല്ലേ?

padmanabhan namboodiri said...

അതുകോണ്ട് എനിയ്ക്കു വിശ്വസിയ്ക്കണം മന്ത്രത്തില്‍ തന്ത്രത്തില്‍ എന്ന് ആളുകള്‍ പറയാനുള്ളടത്തോളം കാലം ഈ തന്ത്രി അങ്ങൂന്നുകള്‍ അവരട കച്ചവടത്തിന്റെ പടം നിവര്‍ത്തിവച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും.


മാവേലി കേരളം
പരഞതാനു വാസ്തവം.

SAJAN | സാജന്‍ said...

ഹാ ഹാ ഹാഹാ....
ഹാഹാ ഹാ..
എനിക്കു ചിരി വന്നിട്ടു വയ്യാ..സത്യായിട്ടും ഇതൊന്നും കണ്ടല്ല എനിക്കു ചിരി വരുന്നത് ചര്‍ച്ച തുടരട്ടെ
നിങ്ങള്‍ കാരി ഓണ്‍.. നാളെ ഞയറാഴ്ചാ‍ാണ്‍ല്ലൊ എന്നൊര്‍ത്താണു എനിക്കു ചിരി വരുന്നത്..(അവധിയല്ലെ).. പക്ഷെ ഇതു കഴിയുമ്പോള്‍ പറയണം യേശുദാസ് പുരത്തു വെയിറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ട്..(കട.. സിജു, കുതിരവട്ടന്‍)

കുതിരവട്ടന്‍ said...

മാവേലി, വളരെ ദീര്‍ഖമായ കമന്റ്. യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് താങ്കളുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? മന്ത്രി അത്തരത്തില്‍ പറയാന്‍ കാരണം എന്താണ്? വിടുവായത്തമാണൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? അതൊ അദ്ദേഹം വളരെ വിവരമുള്ള ആളാണൊ? എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ഗവര്‍മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണോ? ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകളെന്താണെന്നു മന്ത്രിസഭ കൂടിയാണൊ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇനി ആണെങ്കില്‍ മന്ത്രിമാര്‍ വേദം പഠിച്ചിരിക്കണമൊ? ഹോ എന്റെ തല പുകയുന്നു. ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞ് എന്നെ സഹായിക്കണേ.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

സാജാ, യേശുദാസ് കാലത്ത് മുട്ടുന്നതു പോലെ അമ്പലത്തില്‍ കയറാന്‍ മുട്ടിയിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ പൊതുജനസേവകര്‍ വാക്കിലും പവൃത്തിയിലും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരിക്കണം.

padmanabhan namboodiri said...

പ്രിയ കുതിരവട്ടന്‍,
അങയെ ഒരാളും സഹായിക്കില്ല. കാരണം ഈ ച്ര്ച നടതുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സുധാകരന്രെ വിവരമില്ലയ്മ ശ്രിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണു.സ്വയം രക്ഷപ്പെടനുള്ള വഴി നോക്കുക

padmanabhan namboodiri said...

SAJAN | സാജന്‍ said...

ഹാ ഹാ ഹാഹാ....
ഹാഹാ ഹാ..
എനിക്കു ചിരി വന്നിട്ടു വയ്യാ..സത്യായിട്ടും ഇതൊന്നും കണ്ടല്ല എനിക്കു ചിരി വരുന്നത്
സാജാ,
ഇതി ചിരിക്കാന്‍ എന്താണു?
ഒരു വിഷയം ചര്‍ച ചെയ്യുനു. അങനെ കണ്ടാല്‍ പോരേ?
ലോകം നന്നാക്കാനല്ല.ലോകതിലെ വിഡിത്തങള്‍ തുറന്നു കാണിക്കാലോ? പുരോഗമന വാദികള്‍ എന്നു പറയുന്നവരുടെ പൊള്ള വാദങല്‍ കാണാലോ. രസമല്ലേ

കുട്ടന്മേനൊന്‍ | KM said...

പണ്ട് ചാലക്കുടിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ദേശത്ത് ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ ഇടഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേശവന്‍ ഇടഞ്ഞ് അവിടെനിന്നും 70 - 80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തോളം ഓടി ഗുരുവായൂരിലെത്തി ചുമ്പലത്തില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൈസ കട്ടുമുടിക്കുന്ന ഒരുത്തനിട്ട് ചന്തിക്ക് ഒരു പൂശും കൊടുത്തുവത്രേ.ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരാനയെ കിട്ടിയാല്‍, ഞാനതിന്റെ പാപ്പാനായാല്‍ ഗുരുവായൂരില്‍ നിന്നും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വരെ ഓടിച്ചേനെ. എന്തൊക്കെ കാണണം., കേള്‍ക്കണം

padmanabhan namboodiri said...

അത്രക്കു ദേഷ്യം വരുന്നോ കുട്ടന്‍ മേനോനു?

Maveli Keralam said...

കുതിരവട്ടാ,
താങ്കള്‍ കാടു കയറുന്നു. വെറും കാട്ടിലല്ല സര്‍പ്പക്കാട്ടില്‍. സകല വിധ പാമ്പുകളും മല‍മ്പാമ്പുകളും യക്ഷികളും കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന സര്‍പ്പക്കാട്ടില്‍.

കണ്ണടച്ചു സര്‍പ്പദൈവങ്ങളെ മനസില്‍ ധ്യാനിച്ചു പിടിച്ചു ഒന്നു നോക്കിയ്ക്കേ ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന്.
ഇനി മനസിലായീല്ലെങ്കില്‍ യേശു ദാസിനെ അവിടെ കൊണ്ടു പോയി അശുദ്ധമാക്കാതിരിയ്ക്കു അതാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

മാവേലി, പാമ്പുകളും മല‍മ്പാമ്പുകളും യക്ഷികളും കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന സര്‍പ്പക്കാവില്‍‍ കേറാന്‍ എനിക്കും പേടിയാ, എന്നാലും ഒരു നൂറായിരം തരത്തില്‍ വിഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഒരു മന്ത്രവും ചൊല്ലി കാവിനെയും വലം വച്ച് പോകാന്‍ ഒരു മടി.
ശിവന്റെ കഴുത്തില്‍ കിടക്കുന്ന പാമ്പ് ഗരുഡനോട് സുഖമാണോ എന്നു ചോദിച്ച കഥ ഓര്‍മ്മ വരുന്നു. ആരാ ഗരുഡന്‍ ആരാ പാമ്പ്, അല്ലേ?

വേണു venu said...

വേണു venu said...
ദേവാലയങ്ങള്‍ക്കു് വാതിലുകള്‍ വേണ്ട എന്നു് ഞാന്‍‍ കരുതുന്നു.
എല്ലായിടവും ദൈവം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍, ദേവാലയങ്ങള്‍‍ക്കു് വാതിലുകള്‍ എവിടെ നിന്നു് വന്നു. ? എങ്ങനെ വന്നു. ? വാതിലുകള്‍ വന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ പൂട്ടുണ്ടായതു്.

യേശുദാസ്സു് ഈ വിഷയത്തില്‍‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കല്‍‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.:)
April 21, 2007 5:04 PM.ചര്‍ച്ചയുടെ ആരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഞാനെഴുതി.
അതിനു് ശ്രീ പത്മനാഭന്‍ എഴുതിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ.‍
viidinu puuttu undaaya athee vazhikkaanu ampalathinum puuttundaayathu
April 21, 2007 6:26 PM
ഞാനുദ്ധേശിച്ചതും അതു തന്നെ. വീടിനു് പൂട്ടിടേണ്ടിവന്ന വികാരമെന്തായാലും അതിനു് പിന്നില്‍ സ്വന്തം എന്നൊരു സംജ്ഞ്ഞ ഉരുത്തിരിഞ്ഞില്ലേ...?
കുതിരവട്ടം.
യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് താങ്കളുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? മന്ത്രി അത്തരത്തില്‍ പറയാന്‍ കാരണം എന്താണ്? വിടുവായത്തമാണൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? അതൊ അദ്ദേഹം വളരെ വിവരമുള്ള ആളാണൊ?
ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സാധനമാണു് വോട്ടു്. അതിനു് ഈ വോട്ടിടുന്ന ജീവികളെ തനിക്കായി എങ്ങനെ നില നിര്‍ത്താം എന്ന ബുദ്ധിപരമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടിന്‍റെ തരം താഴ്ന്ന ഏര്‍പ്പാടുകളാണു് മന്ത്രിയുടെ ജല്പനം.
ഈ അടുത്ത കാലത്തു്, അര്‍ജ്ജുന്‍ സിങ്ങു് ,റിസര്‍വേഷന്‍ എന്ന പേരില്‍ കാട്ടി കൂട്ടുന്ന , മതനിരപേക്ഷതയുടെ വേരില്‍ പിച്ചാത്തി വയ്ക്കുന്ന നടപടിയെ , ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിനു പോലും എതിര്‍ക്കാന്‍‍ സാദ്ധിക്കാത്തതു് മത ന്യ്യൂനപക്ഷത്തിന്‍റെ വോട്ടുകളാണെന്നു് ആര്‍ക്കാണറിയാത്തതു്.:)
ആരാണു് ന്യൂന പക്ഷം ആരാണു് ഭൂരി പക്ഷം. കോടതിയ്ക്കും മൂക്കു കയറിടണമെന്നു പറയുന്ന ജനാധിപത്യമേ..!!!!

Snigdha Rebecca Jacob said...

൧. വിശ്വാസം ആരുടേതാണ് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. യേശുദാസിന്റെയോ അതോ വെറുതെ കമന്റ് അടിക്കുന്നവരുടെയോ?

൨. വിശ്വാസിക്ക് അമ്പലത്തില് കയറാമെന്നാണെങ്കില് യേശുദാസിനു കയറിക്കൂടെ? അതോ പേരില് യേശു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന് കോപിക്കുമോ?

൩. വിശ്വാസമുള്ളവന് ഭഗവാനെ അകക്കണ്ണില് ദര്ശിക്കാം എന്നാണെങ്കില് പിന്നെ അമ്പലങ്ങള് തന്നെ എന്തിന്?

൪ . വിശ്വാസി ഹിന്ദുവായിരിക്കണം എന്നാണോ? അങ്ങനെയെങ്കില് ഹിന്ദു ആര്? ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് നായര്ക്ക് മണിയടിക്കാന് അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന ഗുരുവായൂര് നടയില് അവര്ണന് പ്രവേശനവുമില്ലായിരുന്നു. അവര്ണന് ഹിന്ദുവാണോ എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം.

൫. അവര്ണന് ഹിന്ദുവെങ്കില് അതേ ന്യായത്താല് ഞാനും ഹിന്ദുവല്ലേ?

൬. ആവശ്യത്തിന് ആസ്തിക ദര്ശനങ്ങളും അത്രയും തന്നെ നാസ്തിക ദര്ശനങ്ങളും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലില്ലേ? ഇവയിലെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഹിന്ദുവല്ലേ?

൭. എനിക്കൊരു നാടന് പാട്ടുപാടാന് തോന്നുന്നു.

നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരുണ്ണിപിറക്കുമ്പോള്
പേരെന്തീടേണമെന് കൂട്ടുകാരീ
ഗുരുവായൂര് പോകേണം ചോറുകൊടുക്കേണം
ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പേരിടേണം

കുതിരവട്ടന്‍ said...

യേശുദാസ് വളരെയധികം വിവരമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയുകയുമില്ല. ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലും ഇത്രയേ ഉള്ളു.
പക്ഷേ നമ്മളെ ഭരിക്കാന് നമ്മള് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിട്ട ജനപ്രതിനിധികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലേ?
എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കില് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കോടതി പിടിച്ച് അകത്തിടുമ്പോള് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് – “ജനങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചത് നിയമസഭയിലേക്കാണ്, ഇനി കോടതിയുടെ ഭാവം ജയിലിലേക്കയക്കാനാണെങ്കില്‍ അങ്ങനെ ആവട്ടെ”.
നാണം ഇവര്‍ക്കില്ലെങ്കിലും ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ച നമുക്കില്ലേ. പതിനായിക്കണക്കിനാള്‍ക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഉത്തരവാദിത്വബോധം പോട്ടെ, വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒരു സാധാരണക്കാരെന്റെ വിവരമെങ്കിലും നമുക്കിവരില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൂടെ?

Inji Pennu said...

ഇതില്‍ യേശുദാസോ ക്രസ്ത്യാനിയോ ഗുരുവായൂരോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ പ്രശ്നം.

പാര്‍ട്ടി ഓഫീസില്‍ ഒരു ബിജെപ്പിക്കാരനു ഒരു പാട്ട് പാടാന്‍ അവസം കൊടുക്കുമാവൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി? എനിക്കത്രേം അറിഞ്ഞാ മതി.

അവനവന്റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു മതില്‍കെട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളിലേക്ക് ആരേയും കടത്തി വിടില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ഗേറ്റ് വെക്കണമെന്നു കടത്തി വിടണമെന്നും പറ്യാന്‍ എന്തെളുപ്പം?

വര്‍മ്മം പോയ വര്‍മ്മ said...

അപ്പോള്‍ ഇഞിപ്പെണ്ണു പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയവും ഒരു മതമാണെന്നാണോ?

Manu said...
This comment has been removed by the author.
padmanabhan namboodiri said...

“ജനങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചത് നിയമസഭയിലേക്കാണ്, ഇനി കോടതിയുടെ ഭാവം ജയിലിലേക്കയക്കാനാണെങ്കില്‍ അങ്ങനെ ആവട്ടെ”.

കുതിരവട്ടന്‍ പരയുന്ന പോലെയാണു കാര്യങങള്‍

padmanabhan namboodiri said...

വീടിനു് പൂട്ടിടേണ്ടിവന്ന വികാരമെന്തായാലും അതിനു് പിന്നില്‍ സ്വന്തം എന്നൊരു സംജ്ഞ്ഞ ഉരുത്തിരിഞ്ഞില്ലേ...?
വേണു,
ഒരാള്‍ക്കു കമ്മ്യൂണ്യ്സ്റ്റ്കാരനാവാം. ആണെന്നു പറയാം .എന്നാല്‍ വാതുലുള്ള എ.കെ.ജി.സെന്രറില്‍ കയറ്ണമെങ്കില്‍ CPM അംഗീകരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂന്ണിസ്റ്റ്കാരനാവണ്ം .എ.കെ.ജി.സെന്രറിലെ കാര്യം പിണരായി വിജയനാണു തീരുമാനിക്കാനിക്കുക.

കണ്ണൂസ്‌ said...

എന്നാപ്പിന്നെ കമ്പനിക്ക്‌ Guruvayoor Thanthriswom (P) Ltd എന്ന് പേരിട്ടാലോ?

padmanabhan namboodiri said...

അതോ പേരില് യേശു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന് കോപിക്കുമോ?

റബേക്കാ ജേക്കബു അറിയാന്‍
തത്രിയും അമ്പലം നടതിപ്പുകാരും കോപിക്കും അവര്‍ അമ്പലം നടതുന്നതു യേശുദാസിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനല്ല.

padmanabhan namboodiri said...

വിശ്വാസമുള്ളവന് ഭഗവാനെ അകക്കണ്ണില് ദര്ശിക്കാം എന്നാണെങ്കില് പിന്നെ അമ്പലങ്ങള് തന്നെ എന്തിന്?

റബേക്കക്കു,
അത്ര ഉയരതില്‍ എത്താതവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണു.

സുരലോഗം || suralogam said...

യേശുദാസിന് അമ്പലദര്‍ശനത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്; അദ്ദേഹത്തെ അതിനനുവദിക്കണം ---- തികഞ്ഞ യുക്തി

അന്യമതസ്ഥര്‍ കടന്നാല്‍ അമ്പലത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും ---- ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം(എല്ലാവരുടേയുമല്ല)

യുക്തിയും വിശ്വാസവും ഒന്നിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുത് പാഴ്‌വേലയാണ്.

വിചാരം said...

ദില്‍ബന്‍റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു

ഒരു സംശയം said...

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറാനുള്ള ലൈസന്‍സ് ഇന്ത്യയിലേ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമല്ലല്ലോ ?. അതോ ഇനി കേരളത്തിലെ ദൈവങ്ങള്‍ സ്പെഷ്യല്‍ കാറ്റഗറിയില്‍ പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണോ ?

Rajeeve Chelanat said...

ദൈവമെന്നുള്ളതു "ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നല്ലതും, ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, എന്നാല്‍ ഇല്ലാത്തതും, ഉണ്ടാവാന്‍ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തതും ആയ" ഒന്നാണ്‌. അതിനെ സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കാനാണ്‌ മതങ്ങള്‍ മിക്കതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്‌ (അങ്ങിനെ അല്ലാത്ത മതങ്ങളും ഉണ്ട്‌, എന്നതു വേറെ കാര്യം). അങ്ങിനെ സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമെന്ന ഒരു വലിയ നുണയുടെ പേരില്‍, രാജാവിനും, പൗരോഹിത്യത്തിനും അധികാരവും, സമ്പത്തും, പങ്കിടാനുള്ള "ദേവസ്വ"ങളാണ്‌ അമ്പലവും, പള്ളികളും ഒക്കെ.

ഇനി ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കില്‍ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ്‌ പ്രധാനമെന്നു തോന്നുന്നു.

1. മനുഷ്യനു കയറാന്‍ പാടില്ലാത്ത, ഏതു കെട്ടിടങ്ങളും, തച്ചുപൊളിക്കേണ്ടതാണ്‌.
2. എല്ലാ മതസ്ഥര്‍ക്കും (അവര്‍ക്കു ആഗ്രഹവും, വിശ്വാസവും ഉള്ള പക്ഷം) എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.
3. ദേവാലയങ്ങളെ (ആരുടെയായാലും), കൂടുതല്‍ ഉപയോഗക്ഷമമായ മറ്റു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്‌.
4. തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത അമ്പലങ്ങള്‍ക്കോ, അതിലിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയോ ഇനി തന്റെ അമൂല്യമായ ശബ്ദം ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യില്ല എന്ന ധീരമായ തീരുമാനം, യേശുദാസ്‌ കൈക്കൊള്ളണം.

(ഒടുവില്‍ പറഞ്ഞ ഭീഷണി മാത്രം മതിയാവും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാന്‍!).

കാണി said...

അവര്‍ണ്ണനെയും പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരേയും ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തന്നെ നമ്പൂതിരിമാര്‍ക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഇനി അഹിന്ദുവിനെ കൂടെ കയറ്റിയാലോ.

യേശുദാസ് അതിനു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ?
:)

നടക്കട്ടെ ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാനം ഫലം അറിയാന്‍ വരാം.

sreejaya said...

യേശുദാസിനു മാത്രമായി നിയമം എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല. ചില ക്ഷേത്രങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ചില ക്ഷേത്രങളുടെ മുന്നിലൂടെ ആനയെ കൊണ്ട്പോയിക്കൂടാ. ഇങനെയുള്ളതൊക്കെ അതാത് ക്ഷേത്രങ്ലുടെ പ്രത്യേകതയായി എടുക്കാനുള്ള വിവേകം അഭ്യസ്ഥവിദ്യനായ മലയാളിക്ക് ആദ്യം ഉന്ടാകണം. പണ്ടാരപ്പാട്ടമായ ഭൂമിയില്‍ വീടു വച്ചിട്ട് അവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും കേറാം എന്ന പോലെ ബാലിശമായ ഒരു വിവാദമാണു ഇതും. അതു കൊണ്ട് അഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് പ്രവേശന്മില്ല എന്ന നിയമം ആദ്യം മാറട്ടെ.

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ദേവേട്ടന്‍ പറഞ്ഞ ബൂലോഗ സമ്മര്‍ദ്ദം കുറേശെയായി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ? :-)

എന്തായാലും തന്ത്രിയാണ് പായസവും കളഭവും കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തിന്റെ മുതലാളി എന്നത് പുതിയ അറിവാണ്. തന്ത്രി എന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തായത് നന്നായി. അടുത്തയാഴ്ച നേരിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞോളാം അഭിപ്രായം.:‌-)

ചര്‍ച്ച നടക്കട്ടെ...

::സിയ↔Ziya said...

എന്താണീ ഹിന്ദുമതം???

ബയാന്‍ said...

മുസ്ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരവരുടെ പള്ളികളില്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്നു കരുതി; ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അങ്ങിനെയാവണമെന്നു ശാഠ്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്കല്‍കത്തിവെക്കുന്ന യുക്തിബോധമാണ്‌; സെമിറ്റിക്‌ മതങ്ങളുറ്റെയും കമ്മ്യൂണസത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ ചിന്താഗതി ഹിന്ദുക്ഷേത്രവിശ്വാസധാരയോടു ചേര്‍ത്തു വായിക്കരുത്‌; ഹൈന്ദവവിശ്വാസത്തില്‍ ഒരോക്ഷേത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ഥ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പിന്‍ബലമുണ്ട്‌ എന്നാണു എന്റെ അറിവ്‌, അതിനെ അതിന്റെ എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും അരായാലും ബഹുമാനിച്ചേപറ്റൂ; ഇത്തരം നായിക്കുര്‍ണ്ണ വിവാദങ്ങള്‍ പടച്ചുവിടുന്നതുതന്നെ വെറുതെ ചൊറിയുണ്ടാക്കാനാണു; ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടി വ്രണമാകാതിരുന്നാല്‍ ഏവര്‍ക്കും നന്ന്.
സുരലോകം പറഞ്ഞതാണു അതിന്റെ ശരി: യുക്തിയും വിശ്വാസവും ഒന്നിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്‌; പാഴ്‌വേലയാണ്‌.

ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ said...

യേശുദാസിന്‌ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണമെങ്കില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്‌
പോവുക. കടുകിടപോലും ചട്ടങ്ങളീല്‍ അയവ്‌ പാടില്ല.
യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുകളില്‍ പരബ്രഹ്മദര്‍ശനം അനുഭവിക്കുന്ന പുളകിതനാവുന്ന എന്റെ
അഭിപ്രായമിത്‌.

ഇവ്ടെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല. വിഗ്രഹാരാധനകളൂം
പൂജാവിധികളും മന്ത്രോച്ചാരണവുമൊക്കെ ഭക്തിയുടെ മികവിലും
തികവിലും വിശ്വാസത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നതാണ്‌. അതിന്‌ പൊളിച്ചെഴുത്താവശ്യമില്ല.

സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങളാണുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പുറമെ എത്രയോ നല്ലകാര്യങ്ങള്‍
ചെയ്യാന്‍ കിടക്കുന്ന. പൊളിഞ്ഞ റോഡുകള്‍, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങി...

മുണ്ടുടുത്തെ പ്രവേശനമുള്ളുവെങ്കില്‍ അങ്ങിനെ കയറുക. പേന്റിട്ടാല്‍ എന്താ എന്ന ചോദ്യം
അഹന്തയില്‍ നിന്നുല്‍ഭവിക്കുന്നു, താന്‍പോരിമ കാണിക്കലാകുന്നു. അത്‌ സമൂഹ നാശത്തിനെ
ഉതകു. അച്ചടക്കമില്ലായ്മ ആണത്‌.

ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ ആദ്യം അനുസരിക്കു. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കു.

ഭൗതിക വാദികള്‍ക്കുള്ളതല്ല അദ്ധ്യാത്മികമായ ഈ ഇടങ്ങള്‍.

ഇതിനെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ഞാന്‍ മത തീവ്ര വാദമായി കാണുന്നു.

കൈപ്പള്ളി said...

അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും എല്ലാം ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും വിശ്വാസികള്‍ അല്പ നേരം വഴക്കിടാതെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുമല്ലോ.

അജ്ഞരായ നാട്ടുകാരെയെല്ലാം വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിലവുണ്ട്. kindergarten മുതല്‍ university വരെ ഇവരെയോക്കെ ന്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ കാശ് ചില്ലറയല്ല നാം ചിലവാക്കുന്നത്.

അതിനേക്കാള്‍ എല്ലാം എത്രയോ എളുപ്പമാണു ഭയവും ഭക്തിയും ഇവര്‍ക്കു കൊടുത്ത് നിലക്കു നിര്ത്താനുള്ള ചിലവു.

മതങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിനു നള്‍കുന്ന "pseudo-education" എത്രപേരെ വഴി തെറ്റിക്കാതെ നിലക്കു നിര്ത്തുന്നു. അതും വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍.

അപ്പോള്‍ ഈ ചടങ്ങുകള്‍ ചട്ടങ്ങളും എല്ലം നിലനിര്ത്തേണ്ടത് മതങ്ങളുടെ marketingനും brand identityക്കും അത്യാവശ്യമാണു്.

നാട്ടില്‍ prostitution ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനേയും കണ്ടാല്‍ മതി.

കുഴൂര്‍ വില്‍‌സണ്‍ said...

ജനിച്ച നാട് എന്ന പോലെ ജനിച്ച മതവും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ചില ചട്ടവട്ടങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും

ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നു കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാനെത്തിയ
യുവതിയുടെ കൂടെ ഞാന്‍ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങളില്‍ പോയിട്ടുണ്ടു. അവരുടെ കയ്യില്‍ ഹിന്ദു ആയി എന്നതിനു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര്‍ വര്‍ഷിണി എന്നും ആകിയിരുന്നു. ആരും അവരെ തടഞ്ഞിരുന്നില്ല.

അതു മാത്രമല്ല. പുറത്തു കടന്നാല്‍ അവര്‍ സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അൽപ്പം മാറി നിന്നാവാം എന്ന് ഞാനാണു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്

അതു അവിടെ നില്ക്കട്ടെ.
യേശുദാസ് ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുമതത്തിലാണു. പുള്ളിക്കാരനു അതു തുടരുകയും വേണം. ഗുരുവായൂരില്‍ പോവുകയും വേണം.

ഒന്നുകില്‍ കാമുകി. അല്ലെങ്കില്‍ ഭാര്യ. 2ഉം സുഗമമായി പോകണം എന്ന വാശി പാടില്ല.

യേശുദാസിനു അമ്പലത്തില്‍ കയറണമെങ്കില്‍
അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവായാല്‍ പോരേ.. രേഖാമൂലം തന്നെ.

പിന്നെ ഇതെല്ലാം സുധാകര്‍ഞിയുടെ ഒരു പടം അല്ലേ ? എത്ര വിഷയങ്ങളാ നമ്മള്‍ മറന്നുപോയതു.

കണ്ണൂസ്‌ said...

കാതലായ കാര്യം അതല്ല വില്‍സാ. അയ്യര്‍/ അയ്യങ്കാര്‍ ആധിപത്യം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ പോലും " അഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക്‌ പ്രവേശനമില്ല" എന്ന ബോര്‍ഡ്‌ എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രബുദ്ധര്‍ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമുക്കെന്താ പ്രശ്‌നം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആനക്ക്‌ വയറിളകിയാലും ദേവപ്രശ്‌നം നടത്തി ദേവഹിതം അറിയുന്നവര്‍ക്ക്‌ എന്നാല്‍ ഈ കാര്യത്തില്‍ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ എങ്കിലും അങ്ങിനെ ചെയ്തു കൂടേ?

ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില്‍ ദിവസേന ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന്‌ ആള്‍ക്കാരുടെ മതം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ഒരു നിര്‍വാഹവുമില്ല എന്നിരിക്കേ, എന്തിനാണ്‌ ഈ കണ്ണുപൊത്തിക്കളി? എല്ലാ ദിവസവും, ഓരോ പൂജക്കും ഒരു അഹിന്ദുവെങ്കിലും നാലമ്പലത്തിനുള്ളില്‍ കടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് നിശ്ചയമാണ്‌. പുണ്യാഹം നടത്താത്തതു കൊണ്ട്‌ ഭഗവാനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ?

ഏറനാടന്‍ said...

പരമോന്നതനായ, അത്യുഗശൃംഗങ്ങളില്‍ വാഴും ഈശ്വരന്‍ ഏതു മതക്കാരന്‍? ഈശ്വരനെ മതില്‍കെട്ടിനുള്ളില്‍ തളച്ചിട്ടാല്‍ അതൊരു ബന്ധനമെന്ന്‌ പറയാമോ?
പ്രഭാതങ്ങളില്‍ ദൈവത്തെ പാടിയുണര്‍ത്തുന്ന ഗായകനെ ഗന്ധര്‍വന്‍ എന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്‌ ആരും ശ്രിദ്ധിച്ചില്ല. യേശുവിന്‍ ദാസനായ പ്രതിഭ!

-ഏറനാടന്‍-

::സിയ↔Ziya said...

അറിയാന്‍ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടു ചോദിക്കുകയാണ്.
ആരെയാണ് ഹിന്ദു എന്നു വിളിക്കുന്നത്?
ഇതര മതസ്ഥനായ ഒരാള്‍ ഹിന്ദുവായി മാറാന്‍ വേണ്ട നിബന്ധനകളെന്തെല്ലാമാണ്?
ഏതു തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അയാള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?
നിയതമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ?
ഹിന്ദുവായി എന്നു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാര്?
അട്ടപ്പാടിയിലേയും മുത്തങ്ങയിലെയും ആദിവാസികള്‍ ഹിന്ദുക്കളാണോ? അവര്‍ക്ക് ഗുരുവായൂരില്‍ പ്രവേശിക്കാമോ?
ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പോലെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു പരിഷ്‌കാരം അന്നത്തെ ഗവണ്‍‌മെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ന് കീഴാള ജാതിക്കാര്‍ ഗുരുവായൂരുള്‍പ്പടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നോ?
അവര്‍ പ്രവേശിച്ചതു കൊണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തിലെ സനാതന മൂല്യങ്ങള്‍ ഇടിഞ്ഞു വീണോ?

kaithamullu - കൈതമുള്ള് said...

സമയംകൊല്ലല്‍ എന്ന പരിപാടിയാണീ ചര്‍ച്ച കൊണ്ടുദ്ദ്യേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍,ഓക്കെ, നിങ്ങള്‍ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദ്ബോധനം ആണെങ്കില്‍ ആരെ, എങ്ങിനെ?

ആരെയെങ്കിലും കല്ലെറിയാനും സൂത്രത്തില്‍ ഒന്നു കുത്താനും ചിലരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കപ്പെടണം.

ഒന്നുമല്ല, ഒരു ‘അഭിപ്രായസര്‍വേ’യാണെങ്കില്‍ ഞാനിതാ വാളു വച്ച്, സോറി, ആയുധം വച്ച് ഗന്ധര്‍വന്റെ അഭിപ്രായവുമായി സമന്വയിച്ച് കീഴടങ്ങി പിന്മാറുന്നു.

Rajeeve Chelanat said...

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പിതൃസ്ഥാനീയനാണ്‌ തന്ത്രി...

സംശയം ഒന്ന് - അപ്പോള്‍ മാതൃസ്ഥാനം ആര്‍ക്കാണ്‌? (പശു മാതാവല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചവരോട്‌, അപ്പോള്‍ എരുമ പിതാവായിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് നാരയണഗുരുവിന്റെ നസ്യം).

സംശയം രണ്ട്‌ - പിതൃസ്ഥാനീയന്‍..എന്നു പറയുമ്പോള്‍, യഥാര്‍ത്ഥ പിതാവ്‌ ഇല്ലെന്നാണോ വിവക്ഷ?

സംശയം മൂന്ന് - ഗുരുവായൂരച്ഛന്‍ എന്നല്ലേ മലയാളികള്‍ വിളിക്കേണ്ടത്‌?

daly said...

യേശുദാസ് ക്രിസ്ത്യാനിയായതുകൊണ്ട് ഒരു ബൈബിള്‍ വാക്യമാവട്ടെ.
“വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഇതില്‍ സ്നേഹമാണ് സര്‍വോല്‍കൃഷ്ടം.”

വിചാരം said...

സിയാ നീ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ അവര്‍ ജീവിച്ച് പോവട്ടെ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഹിന്ദുവല്ലാത്ത ഒരു മതസ്ഥന്‍ ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കില്‍ വാതില്‍ ഏതായിരിക്കും അതായത് ജാതി ഏതായിരിക്കും ?
ഒരു ജൈന, ബുദ്ധ വിശ്വാസിക്ക് ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാം അതിന്‍റെ ലോജിക്കെന്തെന്ന് ചോദിക്കരുത് കൈപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് പോലെ
don't question the logic of faith
because there is none
don't question the logic of sex
because there is none
you do it because you enjoy it
(ഈ വരികള്‍ക്ക് കടപ്പാട് കൈപ്പള്ളി മാത്രം)
എന്‍റെ സിയാ .. ആദിവാസികളുടെ ആദിവാസികളായ ചോലനായ്ക്കന്‍‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഊരില്‍ നിന്ന് കേവലം 150 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ചോ അവിടെ ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍റെ പ്രതിഷ്ടയെ കുറിച്ചുവോ ഒന്നുമറിയില്ലാ എന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പന് പോലുമറിയില്ല

ബുദ്ധന്‍‍മാരെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇന്നു കാണുന്ന ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടിയാധാരത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പുമായി അവര്‍ വരും ക്ഷേത്രമടക്കം അവരങ്ങ് അത് സ്വന്തമാക്കും യേത് ..

അരവിന്ദ് :: aravind said...

“തന്ത്രി ഈശ്വരന്റെ പിതൃസ്ഥാനീയനാണ്.“

ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാനമാണ്?


യേശുദാസിനെ മാത്രം കയറ്റണം എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിലേയുള്ളൂ എനിക്ക് അരിശം..യേശുദാസിനെന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി?
കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെയെല്ലാം കയറ്റണം. പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണ്ടവര്‍ക്ക് എല്ലാം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം എന്നാക്കണം.

തുമ്മിയാ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കില്‍ തെറിക്കട്ടേന്നേ.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

Rajeeve Chelanat : താങ്കള്‍ക്കു മുമ്പും ദൈവം ഇല്ലെന്നും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്റെ മുമ്പില്‍ വരട്ടെ എന്നും ഇനി വന്നാല്‍ തന്നെ അവന്റെ ചെവിയില്‍ വിരലിട്ടു നൊക്കിയിട്ടു കാണുന്നത് സത്യമാണെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടു മാത്രം വിശ്വസിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അര്‍ഹതയുള്ളവരെ താനുണ്ടെന്ന് ദൈവം വിശ്വസിപ്പിച്ചും പോന്നു. കാണാതെ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍.
ziya: എന്താണു ഹിന്ദുമതമെന്നും ആരാണ് ഹിന്ദുവെന്നും ആര്‍ക്കും അറിയാത്ത എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഭാഗ്യവശാല്‍ അത് എങ്ങിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിന്ദു മതം നല്കുന്നുണ്ട്.
ബയാന്‍:വെള്ളാപ്പിള്ളി പറഞ്ഞപോലെ നാളെ യേശുദാസ് മെക്കക്കു പോകണമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സുധാകരന്‍ ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകുമൊ?
ഏറനാടന് ‍യേശുദാസ് ഒരു പ്രതിഭ തന്നെ, ആര്‍ക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല.
Rajeeve Chelanat said...ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പിതൃസ്ഥാനീയനാണ്‌ തന്ത്രി... രാജീവ് ഒരു പാട് വായിച്ചിട്ടുള്ളവന്‍. പരബ്രഹ്മം മാടന്‍ പോത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമായ കഥയും അറിയാമായിരിക്കും. എന്നു വച്ച് എല്ലാ മാടന്‍ പോത്തും പരബ്രഹ്മമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നവന്‍ മണ്ടന്‍.
വിചാരംആരാധനാലയം(അമ്പലമായിക്കോട്ടെ പള്ളിയായിക്കോട്ടെ) എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു കൂട്ടം ആചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതില്ലെങ്കില്‍ അതൊരു ആരാധനാലയമല്ല.
എന്റെ അഭിപ്രായം
1. ദൈവം വേറെ, ആരാധനാലയം വേറെ.
2. എനിക്കറിയില്ല എന്നതിനര്‍ത്ഥം ആര്‍ക്കും അറിയില്ല എന്നല്ല.
3. എനിക്ക് എല്ലാകാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നത്കൊണ്ട് ഞാന്‍ ഒരു മണ്ടനാവുന്നില്ല. പക്ഷേ അതെനിക്കറിയില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഒരു മണ്ടനാണ്.
4. യേശുദാസ് ഗുരുവായൂര്‍ കയറിയാല്‍ ദേവന്‍ എണീറ്റോടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല(എന്റെ തോന്നല്‍). പക്ഷെ നാളെ നിവ്യേദ്യം ചിക്കെന്‍ ബിരിയാണി ആക്കണമെന്നു പറയാനും ആളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോള്‍ ഈ പറയുന്ന ആള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവൃത്തി മണ്ഡലത്തില്‍ ഗന്ധര്‍വനേക്കാളും പ്രശസ്തനുമാകാം.
5. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്, പക്ഷെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് അല്പം കൂടി വിവേകം വേണം.

Manu said...
This comment has been removed by the author.
ബയാന്‍ said...

രാജീവ്‌ ചെലനാട്‌: ഞാന്‍ പറഞ്ഞതു; അഹിന്ദുക്കള്‍ക്കു അമ്പലങ്ങളില്‍ കയറുന്നതു തെറ്റാണ്‌ എന്നാണു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമെങ്കില്‍ അതങ്ങനെതന്നെയാവണം; അല്ലാതെ യുക്തിബോധമനുസരിച്ചു വിശ്വാസം തെറ്റിക്കരുതു എന്നാണു; ഞാന്‍ പറഞ്ഞതും വെള്ളാപള്ളിയുടെ വീക്ഷണവും രണ്ടാണ്‌. വിശ്വാസമുണ്ടെകില്‍ ഏതുമകരക്കുളിരിലും കുളിച്ചു തോഴാന്‍ വരും. എഴുന്നള്ളിക്കേണ്ടി വരില്ല.

ഇസ്ലാമില്‍ മുസ്ലിംപള്ളിയെന്നതു ദൈവത്തിന്റെ ഗേഹമാണ്‌. അവിടെ മനുഷ്യനായി പിറന്ന ആര്‍ക്കും വിലക്കുകള്‍ ഇല്ല; അതു മക്കയയാലും; ഭീമാപള്ളിയായാലും; കാലുകഴുകി വൃത്തിയായി അകത്തു കയറി അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ.(ഓ : ടോ: വെള്ളം കൊണ്ടു ശുദ്ധിയാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത മലിനങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാം പരിചയപെടുത്തിയിട്ടില്ല.)

വേണു venu said...

ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ഒത്തിരി വിഷയത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടു പോകുന്നു എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നുന്നു.
കമന്‍റുകളില്‍ വന്ന....
സിയയുടെ ഒരു ചോദ്യം.
::സിയ↔Ziya said...

എന്താണീ ഹിന്ദുമതം???
April 22, 2007 11:08 AM

എനിക്കു് വളരെ വിനയാന്വിതനായി ഇത്ര മാത്രം പറയാന്‍ കഴിയുന്നു. വിഷയം കൈവിട്ടു പോകുന്നു. ഹിന്ദുമതമെന്തെന്നറിയാന്‍ ഇന്‍ഡ്യയിലെ ഏതു മതത്തിലുള്ളവരായാലും സ്വയം ഒന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്നു് രമണ മഹര്‍ഷി ആയിരുന്നോ..പറഞ്ഞതായി ,എവിടെയോ വായിച്ച ഓര്‍മ്മയുണ്ടു്.
എങ്കിലും ശ്രീ. ഗന്ധര്‍വന്‍റെയും കുഴൂര്‍‍ വില്‍‍സണ്‍ന്റ്റെയും കമന്‍റുകള്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നുണ്ടു്.
ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ said...

യേശുദാസിന്‌ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണമെങ്കില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്‌
പോവുക. കടുകിടപോലും ചട്ടങ്ങളീല്‍ അയവ്‌ പാടില്ല.
യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുകളില്‍ പരബ്രഹ്മദര്‍ശനം അനുഭവിക്കുന്ന പുളകിതനാവുന്ന എന്റെ
അഭിപ്രായമിത്‌.

ഇവ്ടെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല. വിഗ്രഹാരാധനകളൂം
പൂജാവിധികളും മന്ത്രോച്ചാരണവുമൊക്കെ ഭക്തിയുടെ മികവിലും
തികവിലും വിശ്വാസത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നതാണ്‌. അതിന്‌ പൊളിച്ചെഴുത്താവശ്യമില്ല.

സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങളാണുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പുറമെ എത്രയോ നല്ലകാര്യങ്ങള്‍
ചെയ്യാന്‍ കിടക്കുന്ന. പൊളിഞ്ഞ റോഡുകള്‍, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങി...

മുണ്ടുടുത്തെ പ്രവേശനമുള്ളുവെങ്കില്‍ അങ്ങിനെ കയറുക. പേന്റിട്ടാല്‍ എന്താ എന്ന ചോദ്യം
അഹന്തയില്‍ നിന്നുല്‍ഭവിക്കുന്നു, താന്‍പോരിമ കാണിക്കലാകുന്നു. അത്‌ സമൂഹ നാശത്തിനെ
ഉതകു. അച്ചടക്കമില്ലായ്മ ആണത്‌.

ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ ആദ്യം അനുസരിക്കു. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കു.

ഭൗതിക വാദികള്‍ക്കുള്ളതല്ല അദ്ധ്യാത്മികമായ ഈ ഇടങ്ങള്‍.

ഇതിനെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ഞാന്‍ മത തീവ്ര വാദമായി കാണുന്നു.
April 22, 2007 11:52 AM
കുഴൂര്‍ വില്‍‌സണ്‍ said...

ജനിച്ച നാട് എന്ന പോലെ ജനിച്ച മതവും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ചില ചട്ടവട്ടങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും

ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നു കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാനെത്തിയ
യുവതിയുടെ കൂടെ ഞാന്‍ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങളില്‍ പോയിട്ടുണ്ടു. അവരുടെ കയ്യില്‍ ഹിന്ദു ആയി എന്നതിനു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര്‍ വര്‍ഷിണി എന്നും ആകിയിരുന്നു. ആരും അവരെ തടഞ്ഞിരുന്നില്ല.

അതു മാത്രമല്ല. പുറത്തു കടന്നാല്‍ അവര്‍ സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അൽപ്പം മാറി നിന്നാവാം എന്ന് ഞാനാണു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്

അതു അവിടെ നില്ക്കട്ടെ.
യേശുദാസ് ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുമതത്തിലാണു. പുള്ളിക്കാരനു അതു തുടരുകയും വേണം. ഗുരുവായൂരില്‍ പോവുകയും വേണം.

ഒന്നുകില്‍ കാമുകി. അല്ലെങ്കില്‍ ഭാര്യ. 2ഉം സുഗമമായി പോകണം എന്ന വാശി പാടില്ല.

യേശുദാസിനു അമ്പലത്തില്‍ കയറണമെങ്കില്‍
അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവായാല്‍ പോരേ.. രേഖാമൂലം തന്നെ.

പിന്നെ ഇതെല്ലാം സുധാകര്‍ഞിയുടെ ഒരു പടം അല്ലേ ? എത്ര വിഷയങ്ങളാ നമ്മള്‍ മറന്നുപോയതു.
April 22, 2007 12:45 PM
ഈ വിഷയത്തില്‍ പലരും പ്രതിക്രിയകള്‍‍ എഴുതാത്തതു തന്നെ വിഷയത്തിന്‍റെ സങ്കീര്‍ണ ഭാവം ഒന്നു മാത്രമാണു് കാരണം. ആ സ്ങ്കീര്‍ണ്ണ വികാരങ്ങളില്‍ നിന്നു് എനിക്കെങ്ങനെ മിടുക്കനാകാം, എന്‍റെ നില നില്പു് ഉറപ്പിക്കാം, ആ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്റീയത്തിന്‍റെ ഒരു റിഹേഴ്സല്‍ ആണിതു്.!!
ഞാന്‍ ‍മുന്നെ ഇട്ട ഒരു കമന്‍റില്‍ എഴുതിയിരുന്നപോലെ ഇതെല്ലാം ഒരു പടം, ഒരു നംബര്‍ മാത്രമാണു് .
എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു മസ്തിഷ്ക്ക പ്രക്ഷാളനം.!!

വിചാരം said...

ബയാന്‍ മെക്കയിലേക്ക് അമുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവുമോ ? ( ആവില്ല എന്നാണെന്‍റെ അറിവ് മാത്രമല്ല ആ പരിസരത്തേക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കാനാവില്ല )

Maveli Keralam said...

‘ആരാധനാലയം(അമ്പലമായിക്കോട്ടെ പള്ളിയായിക്കോട്ടെ) എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു കൂട്ടം ആചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതില്ലെങ്കില്‍ അതൊരു ആരാധനാലയമല്ല‘.

കുതിരവട്ടന്‍

ഈ ആചാരങ്ങള്‍ വേണ്ടാ എന്നാരും പറയില്ല.ആചാരങ്ങള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വൃത്തിയായും, വെടിപ്പായും, കാര്യക്ഷമമായും സര്‍വോപരി മാനസിക ഉന്നമനത്തിനും ഉതകുന്നവിധത്തിലാവണം. എന്നാലേ അതിനു relavance ഉള്ളു.

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളവയാണോ കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങള്‍.

ദൈവത്തിന്റെ പേരു മുന്നിര്‍ത്തി പണ്ടത്തെ വര്‍ണ്ണവിഭജനത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായുള്ള അധികാരങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തിപ്പോകുന്നതിലേക്കുള്ള അതുകൊണ്ടു ഗുണമുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ജാതിക്കാരുടെ അഭിവാഞ്ച.അതിനു വേണ്ടി നിലനിര്‍ത്തുന്ന ആചാരങ്ങള്‍

അത്തരം ആചാരങ്ങളെയാണ് എതിര്‍ക്കുന്നത്. ഈ ആചാരങ്ങള്‍ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ വഴി മുട്ടിച്ചിരിയ്കായാണ്.

ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആചാരങ്ങള്‍ക്കു കൊടി പിടിയ്ക്കുന്നവര്‍ ഹിന്ദു ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ അതൊരു തമാശയായി തോന്നുന്നത്.

ഇന്ന് കേരള ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗത്തെ വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയില്‍ നിന്നു മാറ്റി നിര്‍ത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. മൈനൊരിറ്റിയുടെ വിവാദപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ മനസിലാക്കൂ.

കെരളാ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റുക യാതോരു പ്രാധാന്യവും ഉള്ള ഒരു വിഷയമല്ല ഇപ്പോള്‍. ഹിന്ദു വിന്റെ പ്രശ്നം അവന്റെ ഭാവിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷവും ജനാധിപത്യവും ചിന്തിയ്ക്കേണ്ടത്. അതില്‍ നിന്നു ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മന്ത്രിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു അടവായിട്ടാണ് കൂലം കഷ ചിന്തയില്‍ ഈ പ്രശ്നം ഞാന്‍ കാണുന്നത്.

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ജാതിയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും അപ്പോള്‍ തെറ്റാണ് എന്ന് വരുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന ന്യായങ്ങള്‍ കേട്ടാല്‍. അന്നും ഈ പറയുന്ന തന്ത്രിയും ഇതേ ഗുരുവായൂരപ്പനും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ.

ബയാന്‍ said...

(വിചാരം: മക്കയിലോ, മദീനയിലോ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവര്‍ക്കുപോവുന്നതിനു മതപരമായ യാതൊരു വിലക്കുകളുമില്ല; ഇപ്പോഴത്തെ അവിടത്തെ ഭരണാധികാരികള്‍ ഉണ്ടാകിവെച്ച നിയമങ്ങളോ; സുരക്ഷാക്രമീകരങ്ങളോ ഇസ്ലാമിക വിധിവിലക്കുകളല്ല; പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത്‌ ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ആള്‍ക്കാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും ചര്‍ച്ചകളും പള്ളിയില്‍ വെച്ചു തന്നെയാണു നടന്നിരുന്നത്‌; കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യു.എ.ഇ യിലെ ദിബ്ബക്കടുത്തുള്ള പുരാതന പള്ളിയായ ബിദ്‌യ മോസ്കില്‍ ഞാന്‍ പോയപ്പോള്‍ കുറെ പര്‍ദ്ധ പുതപ്പിച്ച ബ്രിട്ടിഷ്‌ റ്റൂറിസ്റ്റുകളെ അകത്തു കണാന്‍ സാധിച്ചു. ദേവാലയ പ്രവേശനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള്‍ തമ്മില്‍ ഒരുപാടന്തരമുണ്ട്‌, തമ്മില്‍ തൂക്കമൊപ്പിക്കാതിരിക്കുക.

പിന്നെ അഭിനവ മുസ്ലിംകളുടെ പ്രകടനവും ഞാന്‍ അടുത്തറിയുന്ന ഇസ്ലാമും ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ടു നമുക്കിത്‌ വേറൊരവസരത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാം. വേണു പറഞ്ഞപോലെ ചര്‍ച്ച വഴിമാറാതിരിക്കട്ടെ.)

കുതിരവട്ടന്‍ said...

മാവേലി : ആചാരങ്ങള്‍ നമുക്കു മാറ്റാം. പക്ഷേ ആരു തീരുമാനിക്കും ഏതാണു മാറ്റേണ്ട ആചാരങ്ങളെന്ന്. അവസരവാദത്തിനും കുതികാല്‍ വെട്ടിനും മുന്നിലും പിന്നിലും നിന്നും കുത്തുന്നതിനും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തരബിരുദവും നേടിയവരെ നമ്മള്‍ രാ‍ജ്യം ഭരിക്കാനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആചാരങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്കു യോഗ്യത ഉണ്ടൊ? അതു സംസാരിക്കേണ്ടത് സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാ‍രും ചിന്തകന്മാരും വിവരമുള്ളവരുമല്ലേ. സദുദ്ദേശത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ഇതു പറയുന്നതെങ്കില്‍ ശരിയാണ്. പക്ഷെ വിഖടിപ്പിച്ചു ഭരിച്ചു ശീലിച്ച, വാര്‍ത്തയില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കാന്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ചൂടുള്ള വാര്‍ത്ത ഇട്ടു കൊടുത്തു ശീലിച്ച, മിനിമം യോഗ്യത എന്നതിനു ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വായില്‍ നിന്നിതു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആരായാലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നു സംശയിച്ചു പോകും.
അമ്പലത്തിലെയോ പള്ളിയിലെയൊ വേറെ എവിടത്തെ വേണമെങ്കിലോ ആചാരങ്ങള്‍ നമുക്കു മാറ്റാം. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കണം അത്. അല്ലെങ്കില്‍ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ബിരുദവും കൈയിലെ പണവും അധികാരവും കാണിച്ച് ആദിശങ്കരനെ അദൈതത്തിനെക്കുറിച്ച് തര്‍ക്കത്തിനു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പോലത്തെ മണ്ടത്തരം.

ബയാന്‍ said...

കുതിരവട്ടന്‍: എല്ലാ ആരാധനയും ആചാരവും പള്ളിയും അമ്പലവുമെല്ലാം മനുഷ്യനെലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്‌. മനുഷ്യനു തന്നെ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ കല്‍പിക്കുന്ന ഏതാചാരമാണു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുക; ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടിയെ തന്നെ തുണയ്ക്കാത്ത ആചാരങ്ങള്‍ക്കു സൃഷ്ടാവു കുടപിടിക്കുമോ..?

Maveli Keralam said...

'അതു സംസാരിക്കേണ്ടത് സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാ‍രും ചിന്തകന്മാരും വിവരമുള്ളവരുമല്ലേ'

കുതിരവട്ടാ ആരാണി സാംസ്കാരിക നേതാക്കള്‍ എന്നതു കൊണ്ട് താങ്കള്‍ അര്‍ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്‍ഡ്യയുടെ അഥവാ കേരളത്തിന്റെ സവര്‍ണ്ണ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളെ ക്കുറിച്ചാണെങ്കില്‍ അവരോട് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും, താങ്കള്‍ക്ക് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ടീയ നേതാക്കളോടുള്ള വിശ്വാസത്തില്‍ കവിഞ്ഞ് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ?

അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത്. എന്തിനേക്കുറിച്ചും തര്‍ക്കമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളരൊക്കെ ചേര്‍ന്നിരുന്നു ചര്‍ച്ചകളും നിര്രിക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തിയാണ് ആ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ കളിക്കാരനും റഫറിയും ഞാന്‍ തന്നെയാകണം എന്നു പറയുന്നവരെ വെറും തമാശയായേ ആളുകള്‍ കരുതൂ.

“ആദിശങ്കരനെ അദൈതത്തിനെക്കുറിച്ച് തര്‍ക്കത്തിനു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പോലത്തെ മണ്ടത്തരം“.

ഇതു മണ്ടത്തരമാണ് എന്നു പറ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ആശയത്തെ നിങ്ങള്‍ തന്നെ ഖണ്ഢിയ്ക്കുകയല്ലേ?

സയന്‍സില്‍ പോലും absolute അറിവില്ല.പിന്നെയാണ് ഫിലോസൊഫിയില്‍. പ്രത്യേകിച്ചു മനുഷ്യ സ്നേഹമില്ലാ‍തെ സിദ്ധാന്തത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശങ്കരന്റെ കാര്യത്തില്‍.

Manu said...
This comment has been removed by the author.
Dinkan-ഡിങ്കന്‍ said...

ഇവിടെ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കാതെ ആദ്യം ആരെങ്കിലും ആ പാവം ഗുരുവായൂരപ്പനെ അതിനകത്ത് കയറ്റ് Please..a request... അങ്ങേര് അതിനകത്ത് കയറീട്ട് എത്ര കാലായി ആവോ? എന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഉള്ളില്‍ കയറിയ ഗന്ധര്‍വ്വന് (ബ്ലോഗറല്ല) “സര്‍വ്വേശ്വരന്റെ.. ജദീശ്വരന്റെ.. ആ പാദാംബുജങ്ങളില്‍..കൃപാകടാക്ഷ..“ എന്നൊക്കെ വല്ല്യവായില്‍ പറ്യാന്‍ പറ്റൂ.

padmanabhan namboodiri said...

പാര്‍ട്ടി ഓഫീസില്‍ ഒരു ബിജെപ്പിക്കാരനു ഒരു പാട്ട് പാടാന്‍ അവസം കൊടുക്കുമാവൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി? എനിക്കത്രേം അറിഞ്ഞാ മതി.
ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണു പറഞതു വള്രെ ശ്രി

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിന്റെ മതിലില്‍ ഇലക്ട്രിക്ക് ഫെന്‍സ് വെയ്കണം. (തടവിലിട്ട ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍)

കുതിരവട്ടന്‍ said...

മാവേലി, ഇന്നു നമ്മള്‍ അമ്പലങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ആചാരങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്‌ സ്വന്തം ജന്മം അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച ഒരു പാടു പേരുടെ പ്രയത്നഫലമാണ്‍. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു പാടു മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ വിലയുണ്ടതിന്‍. ഏത്‌ അണ്ടനും അടകോടനും ചുമ്മാ കേറി ചവിട്ടി മെതിക്കാനുള്ളതല്ല അത്‌.
പക്ഷെ ഈ ആചാരങ്ങളുടെ കുഴപ്പം അവ അതാതു കാലഖട്ടത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ്‍. സമൂഹം മാറുന്നതോടൊപ്പം അവക്കും വേണം പരിഷ്കരണം. പക്ഷെ പരിഷ്കാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവരായിരിക്കണം. അവയോടു ബഹുമാനം ഉള്ളവനായിരിക്കണം. സുധാകരനതുണ്ടൊ?

ശ്രീ ശങ്കരനെക്കുറിച്ച്‌...
ആചാര്യന്മാര്‍ ദൈവത്തെ പല തരത്തില്‍ നിര്‍വചിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അവര്‍ക്കറിയാത്തതു കൊണ്ടാകണമെന്നില്ല തെറ്റുവരുന്നത്‌. അവര്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില്‍ പറയുന്നു. മുഴുവന്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കു പകുതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പകുതി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കാല്‍ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാല്‍ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനിടയില്‍ ആ ജന്മം അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു ജന്മം മുഴുവന്‍ വിഞ്ജാനസമ്പാദനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ചിലവഴിച്ച ശങ്കരനെ വിമര്‍ശിക്കുവാന്‍ മാത്രം ഞാന്‍ വളര്‍ന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ശങ്കരനെ വിട്ടേക്കു. അതൊരു ഉപമ മാത്രമായിരുന്നു.

padmanabhan namboodiri said...

കുതിരവട്ട്ന്‍ ഒറ്റപ്പെട്ന്ന പോലെ. പ്ക്ഷേ ,യധാര്‍ത പ്രശ്നം പലരും ചര്‍ചക്കെടുതില്ല.ഫ്രെയിമിനുള്ളില്‍ ച്ര്ച നടത്താതെ വെറുതെ കാടു കയറുന്നു. ചോദ്യം സിമ്പിള്‍ ആണു.വിശ്വാസിക്കു അയാളുടെ ഇഷ്ട പ്രകാരം ആചാര്‍ങള്‍ നടത്താന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ?അന്യ മതക്കാരനു പ്രവേശ്നം നല്‍കാതെ ഒരു അമ്പ്ലം ഉണ്ടാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടു പൊയ്ക്കൂടേ?ആരെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നു നടത്തിപ്പുകാരല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടതു? അവിടതെ ആരാധനാ രീതി എന്താവണമെന്നു അവരല്ലേ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു?വാലായ്മ ഉള്ള ആള്‍ കയറിയാല്‍ അശുദ്ധം ആകുമെന്ന്തു വിശ്വാസം .വാസ്തവതില്‍ അവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിചു വാലായ്മ തന്നെ ഒരു തമാശയാണു. എന്നാല്‍ വിശ്വാസി ഇക്കാര്യതില്‍ വളരെ സീരിയസ്സും ആണു.
രണ്ടു മാര്‍ഗ്ഗമാണു ഉള്ളതു. ഒരു വിശ്വാസവും അനുവദിക്കില്ലെന്നു പറയുക.മതവും വിശ്വാസവും ഒന്നും ഈ രാജ്യത്തു അനുവദിക്കില്ലെന്നു പറയുക. അല്ലെങ്കില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഇഷ്റ്റം പോലെ നടത്താന്‍ അനുവാദം നല്‍കുക. അനുവാദം നല്‍കി കഴിഞ ശേഷം അതില്‍ ഇട പെടുന്നതു ശ്രിയല്ല.ഈ പ്രശ്നം അത്തരത്തിലൊന്നാണു.

padmanabhan namboodiri said...

അടുത്ത ലക്കം െപാടിപ്പും െതാങങലും 23 നു തിങ്കളാഴ്ച .

അത്താഴപൂജക്കു ബിരിയാണി
പങ്കെടുത്ത എല്ലാവ്രെയും വായിക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കൈപ്പള്ളി said...

manu
epistemologyയും digilgunariയും പിന്നെ അണന്‍ പറഞ്ഞ വലിയ philosophical തലകുത്തിമറിയലൊന്നും ഉമ്മച്ചിയാണ എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞുതന്നാലും മനസിലാവൂല്ല.
പക്ഷെ;

ഏതൊരു Free market economyയിലും ഒരു തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ licensing സംവിദാനം ഉണ്ട്. Licensing ചെയ്യുമ്പെള്‍ ആ തൊഴിലുമായി എതെങ്കിലും certification വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണു്. ഉദാഹരണം Welder, Surgeon, Civil Engineer, Safety & Security etc. അപ്പോള്‍ എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ licensing authorityയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ശെരിയല്ലെ ?

പക്ഷെ ഈ miracle worker, god-man, സിദ്ധന്‍, അന്തരീക്ഷത്തില്‍-നിന്നും-ഭസ്മം-ഉല്പാതിപ്പിക്കുന്നവന്‍ മുതലായ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ practicing licenceഉം ഇല്ലാതെ തന്നെ തൊഴില്‍ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ യുക്തി പറഞ്ഞുതരാമോ?

അങ്ങനെ ഒരു തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ trade license ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഈ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന അനേകം തൊഴിലാളികള്‍ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോള്‍ ഇവരെ എങ്ങനെയാണു സര്‍ക്കാര്‍ Tax ചെയ്യുന്നത്?

മന്ത്രവാതികളുടെ serviceനു എന്തുകൊണ്ടു invoceഉം warrantyയും ഇല്ലാ?

ഒരു മന്ത്രവാതിയുടെ മന്ത്രം ഭലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കോടതിയില്‍ കേസ് കൊടുക്കാമോ?

എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ "യുക്തി" (Logic) പ്രയോഗിച്ചപ്പോഴാണു ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്.

ഇതു് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. യേത്?

ഓ ടോ: ഞാന്‍ കാടു് കയറിയില്ല എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

ഓടോ:
കൈപ്പള്ളീ,
ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് (തന്ത്രിയടക്കം) സര്‍ക്കാരാണു ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. ഭണ്ഡാരത്തില്‍ നിന്നും ബാക്കി കിട്ടുന്ന പണം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ.

കൈപ്പള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യദൈവങ്ങളെയാണെന്നു തോന്നുന്നു. അവരും ദേവസ്വവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

Manu said...
This comment has been removed by the author.
ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

..ചൂട്ടിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും മാറിമാറി തീകൊളുത്തി ചൂടുംകൊണ്ട് കപ്പലണ്ടീം വറത്തുതിന്ന് നമ്പൂരിശ്ശന്‍ പോയി.

ഹ ഹ.. മനു ഭായ് അത് അത് തന്നെ പോയിന്റ്. കോണകമുടുത്ത് വരമ്പത്ത് നിന്നാല്‍ കിട്ടുന്ന പബ്ലിസിറ്റി ഇതിലും നന്ന്. ഇല്ലേ? :-)

കൈപ്പള്ളി said...

മനു

വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലെന്തരു് വിത്യാസം?

രണ്ടും വിശ്വാസമല്ലെ. Based on blind belief. Facts fabricated to fit the faith.

Faith is the result of the lack of facts.എന്തരായാലും നബൂതിരി പൊടിയും തട്ടി പോയി.

പുള്ളി സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇത് ഇങ്ങന കലാശിക്കുമെന്ന്.

ഓ ടോ
അപ്പോള്‍ ഒരു കാര്യം മനസിലായി. ബ്ലോഗ് വായിക്കാന്‍ ആളില്ലെങ്കില്‍ "മതം" എന്ന തുറുപ്പ് ഗുലാന്‍ എറിഞ്ഞാല്‍ മതി.

കൈപ്പള്ളി said...

നമ്പൂതിരി അണ്ണ.

അണ്ണന്‍ അങ്ങന ചെയ്യൂല എന്നറിയാം എങ്കിലും പറയണമല്ലോ.

ഈ കമന്റെല്ലാം ഒരുട്ടി പെരട്ടി മഗസീനില്‍ എങ്ങാനം കട്ട് (cut) പേസ്റ്റ് ചെയ്താല്‍ ഇവമ്മാരെല്ലാം പകര്‍പ്പവകാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കലിപ്പുണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടം എല്ലാം ഇളകി മറിക്കും.


അപ്പോള്‍ എന്തരായാലും അതു മറന്നുകള. യേത്.

ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലെ :) (ദ "ഇസ്മായിലും" എത്തി !)

Manu said...

കൈപ്പള്ളീ... :)) :))

ഞാന്‍ ദേ ഓടി.....

Moorthy said...

കൈപ്പള്ളീ , ദില്‍ബാസുരാ....കൊട് കൈയ്...

Kiranz..!! said...

"palliile kaaryam allaahu thiirumaanikkum. athu poole ampalathile kaaryam thanthriyum"

മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവമിരിക്കുന്നു എന്നത് ഫ്ലാറ്റിലും എന്ന് കൂടി ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി ചേര്‍ക്കേണ്ടി വരുമൊ ആവോ..!

പ്രോഫൈല്‍ കണ്ട് വീട്ടും ഞെട്ടി..

കൈപ്പള്ളി :))

കുതിരവട്ടന്‍ said...

കിരണ്‍സേ, വെടിക്കെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പൊട്ടാത്ത പടക്കങ്ങളൊക്കെയെടുത്ത് പൊട്ടിക്കുകയാണല്ലേ? :-) എല്ലാരും പോയി. ഞാന്‍ ഇപ്പൊ ഈ പടക്കത്തിന്റെ ഒച്ച കേട്ടുവന്നതാ. ;-)

കാഴ്ചക്കാരന്‍ said...

പ്രിയമുള്ള നമ്പൂതിരി,
കമന്റൊഴുക്കിന്റെ ശബ്ദത്തില്‍ എന്റെ ഈ കമന്റുവഞ്ചി മറിയാതെ (അല്ലെങ്കില്‍ മറിഞ്ഞു എന്നു അങ്ങു വിശസിച്ച്) നോക്കി ഉത്തരം പറയണേ..

ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന ചിന്തയുടെ ശക്തി പടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന കേരള കൌമുദി പബ്ലിക്കേഷന്റെ ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍ ആയ, പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ താങ്കള്‍ ഒരു ഹിന്ദുമുന്നണി/ആര്‍ എസ്സ് എസ്സ്/ ബജ്രംഗദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ നിലയിലേക്ക് പോകരുത്. അത് മോശം നില എന്നല്ല. പക്ഷെ കലാകൌമുദി പോലെ ഒരു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റര്‍ എന്ന നിലയില്‍ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണത്.
ഒരു പത്രത്തിന്റെ ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വര്‍ഗ്ഗീയപരമായ ബയാസുകളില്‍ രസിച്ചുകിടക്കുമ്പോള്‍ ആപത്രം എഴുതുന്ന അത്തരം വാര്‍ത്തകളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ജന്മഭൂമിപോലെയാവില്ലേ അതും?

ചില സംശയങ്ങള്‍ ആണ്. ഉത്തരം പറയാനില്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട. പക്ഷെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഓരോന്നും വ്യക്തമായി പറയണം. അല്ലെങ്കില്‍ പത്രത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഉള്ളവരോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടിവരും. സംശയനിവാരണത്തിനു എന്നു ചിന്തിച്ചോളാം.

അവരുടെ പത്രത്തില്‍ വന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ ആയിരുന്നു ഇതിനു മുന്‍പ് ഇതില്‍ മുഴുവന്‍, about me ല്‍ പത്രത്തിന്റെ ന്യൂസ് എഡിറ്ററേകുറിച്ചുള്ള വര്‍ണ്ണനകളും.

താങ്കളുടെ കമന്റുകള്‍ എല്ലാം വായിച്ചു. സേവും ചെയ്തു. താങ്കള്‍ വായിക്കാത്തവ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചോദിചാല്‍ തരാം.

ഒരു ഓഫ് ടോപിക്. : ചര്‍ച്ചകളി വഴിക്കുവച്ച് നിര്‍ത്തിയിട്ട് അടുത്ത വിഷയത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ പഴയ നമ്പര്‍ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. അതിനു മുന്‍പു ഈ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം (കമന്റിന്റെ എണ്ണത്തിലല്ല, അങ്ങനെ എങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ആവും മുന്നില്‍) ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ചര്‍ച്ചയുടെ രത്നചുരുക്കം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം. അതല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ശരി. അല്ലാതെ, എനിക്കുത്തരം മുട്ടി ഇനി ചര്‍ച്ച വേണ്ട എന്ന നടപടി ശരിയല്ല. ഇനി അഥവാ ശരി എന്നു നമ്പൂതിരി അങ്ങു ശഠിച്ചാല്‍ അടുത്ത വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു/വായിച്ചു മണ്ടന്മാര്‍ ആകാന്‍ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നു തന്നെ പറയട്ടെ?

Snigdha Rebecca Jacob said...

൧. ഗുരുവായൂരപ്പന് സെക്ടേറിയനാണോ? ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിടൂ, എതെങ്കിലും ദൈവം സെക്ടേറിയനാണോ?

൨. ആരാധനാലയങ്ങള് പൊതുസ്ഥലമാണോ സ്വകാര്യസ്ഥലമാണോ? പൊതുസ്ഥലമാണെങ്കില് അവിടെ എല്ലാവര്ക്കും പ്രവേശനം നല്കേണ്ടതല്ലേ? അതല്ല, സ്വകാര്യസ്വത്താണെങ്കില് അതാരുടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാന് മാര്ഗ്ഗമില്ലെന്നുണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിന് ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രം ഒരു കുടുംബം വക ട്രസ്റ്റിന്റേതാണ്. ശബരിമല മുമ്പ് പന്തളം രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമീക്ഷേത്രത്തിന് മേല് ഇപ്പോഴും തിരുവിതാംകൂര് രാജവംശത്തിന് ചില അധികാരമേല്ക്കോയ്മകളുണ്ട്. എസ് എന് ഡി പി യോഗത്തിനും മറ്റുസമുദായ സംഘടനകള്ക്കും സ്വന്തമായി ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.
ഇതേ പോലെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബം വകയോ ട്രസ്റ്റ് വകയോ സംഘടന വകയോ ആണോ ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രം? അതോ തന്ത്രിയുടെ വീട്ടുവകയാണോ?

൩. ക്രിസ്തു ഏക രക്ഷകന് എന്ന വിശ്വാസം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും വച്ചുപുലര്ത്തുന്നു എന്നു പത്മനാഭന് നമ്പൂതിരി ഒരിടത്ത് പറയുന്നു. ഈ സാമാന്യ പ്രസ്താവന വിശേഷാര്ത്ഥത്തില് ശരിയാവണമെന്നുണ്ടോ? എല്ലാ സാമാന്യ പ്രസ്താവനകളും ഒറ്റയ്ക്കെടുത്താല് തെറ്റാറില്ലേ?

൪. ജന്മം കൊണ്ടാണോ, കര്മ്മം കൊണ്ടാണോ ഒരുവന് ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസല്മാനുമൊക്കെ ആവുക?

൫. ഞാന് പലതവണ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാത്തതിനാല് എന്റെ മതം ആരും തിരിച്ചറിയില്ല. എന്റെ ശരീരത്തില് ഒരു മതത്തിന്റെയും അടയാള ചിഹ്നങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും തടഞ്ഞതുമില്ല. യേശുദാസ് സെലിബ്രിറ്റി ആയിപ്പോയതല്ലേ ഏക വ്യത്യാസം?

൬. കോട്ടയത്തെ ചില പഴയ ക്രിസ്ത്യന് പള്ളികളില് നാടകശാല എന്നൊരേര്പ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിയുടെ പിന്ഭാഗത്താണ് മുറ്റത്തുനിന്നും ഉയരത്തില് വലിയ തിണ്ണപോലെ ഇത്തരം ഒരു നിര്മ്മിതി. അവിടെ നിന്നാല് ഉള്ളിലേക്ക് കാണാം. പണ്ട് അക്രൈസ്തവര്ക്ക് അവിടെ വരയേ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ആ പരിപാടി ഇല്ല. പഴയ പള്ളികളില് നാടകശാല നിലനില്ക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവര്ക്കും പള്ളിക്കുള്ളില് കയറാം. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. തുറന്ന മനസ്ഥിതിയാണ് മെച്ചമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന് വേണ്ടി മാത്രം.

൭. ഇനി ഗുരുവായൂരപ്പന് ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കെതിരെ വീറ്റോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എനിക്കില്ല, ഏതിര്പ്പ്. ഞാനിനിയും ഗുരുവായൂരും കയറാന് പാടില്ലെന്ന് സര്ക്കാരു പറയുന്ന മറ്റിടങ്ങളിലും കട്ടുകയറാന് നോക്കും - അവ പൊതുസ്ഥലമാണെങ്കില് പ്രത്യേകിച്ചും. അതിനെന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്താല് ചെയ്യട്ടേ. ജീവിതം ബോറാകാതെ ഇരിക്കണമെങ്കില് ഇത്തരം ചെറിയ നിയമ ലംഘനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ്.

Manu said...

വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു .... വെറുതെയല്ല ആകെ പൊക. ഈ ഇവിടെ വന്നു കമന്റിയ കൈപ്പള്ളി ആ കവിത എഴുതിയ കൈപ്പള്ളി എന്ന മലയാളം ബ്ലോഗ് കുലപതി തന്നേ?

ആ അണ്ണന്റെ ഐഡീല് ഞെക്കിയപ്പം വേറെങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോണ്.. തള്ളേണ സത്യം.. ഇതു 2007ല്‍ എറങ്ങിയ കൈപ്പള്ളി...
പഴേ എഡിഷന്‍ സ്കൂ‍ട്ടാ‍യാ?

padmanabhan namboodiri said...

ചൂട്ടിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും മാറിമാറി തീകൊളുത്തി ചൂടുംകൊണ്ട് കപ്പലണ്ടീം വറത്തുതിന്ന് നമ്പൂരിശ്ശന്‍ പോയി.


ഇല്ല മനു, വഞ്ചിയുടെ ഒരു കള്ളിയില്‍ തന്നെയാണു. ഞാന്‍.ഇഷ്ടം പോലെ വിശ്വാസ്ം ആചരിക്കാന്‍ ഭരണഘടന അനുവാദം നല്‍കുമ്പോള്‍ ആ ഫ്രെയിമിനു പുരത്തൂള്ളവര്‍ കയറി അതിനകത്തു നിരങരുതു എന്ന ഒറ്റ പക്ഷമേ ഈയുല്ലവനുള്ളൂ.

padmanabhan namboodiri said...

കൈപ്പള്ളി ഭയക്കേണ്ട,ഞാന് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഒരു വിഷയം അക്കാദമിക് ആയി ചര്ച്ച ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്ര മാത്രം. എടാ പോടാ വിളിയോ പബ്ലിസിറ്റിയോ ലക്ഷ്യമല്ല.വിഷയതില്‍ ഊന്നി നിന്നു കൊണ്ട് ചര്ച്ച നടത്താന് ഞാന് തയ്യാറാണു.

padmanabhan namboodiri said...

ഹിന്ദുമുന്നണി/ആര്‍ എസ്സ് എസ്സ്/ ബജ്രംഗദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ നിലയിലേക്ക് പോകരുത്.

കാഴ്ചക്കാരാ,
ഞാന് പൂര്ണ്ണമായും വിലാസം വെളിപ്പെടുതിയാണ്‍ സ്വാഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു.അതുഎന്റെ അഭിപ്രായം.

വിശ്വാസം ആചരിക്കാന് ഒരു രാജ്യം അനുവദിക്കുന്നു.ആ വിശ്വാസം ഇന്ന പോലെ ആവണമെന്നു പറയുമ്പോള് ആ സ്വാതന്‍ത്ര്യം ഇല്ലാതാവുന്നു.അഹിന്ദുവിനെ അമ്പലത്തില് കടത്താതിരിക്കാന് സമ്മതം നല്കുകയും യേശുദാസിനെ കടത്തണമെന്നു അതേ സമയം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ വൈരുധ്യമുന്ടു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം കാണാന് യുക്തി മതി, വിശ്വാസം വേണ്ട.വിശ്വാസി പോലും ആവാതെ ആ യുക്തിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നു പ്രശ്നം നോക്കിക്കാണുകയാണു ഞാന് ചെയ്തതു.

യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില് കയറ്റിയ ശേഷം പുണ്യാഹം നടത്താന്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്നതിനേക്കാള് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു ഇത്തരം കോമാളിത്തം കാട്ടാതിരിക്കുന്നതാണു

രാജു ഇരിങ്ങല്‍ said...

130 കമന്‍ റുകള്‍ക്കുള്ള ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം സമയം പോകാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ വിഷമം തോന്നുന്നു.
ചര്‍ച്ചയുടെ അവസാനം എന്തു തീരുമാനിക്കും എന്ന് മുന്‍ കൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായേനേ..കഷ്ടം!!

അഗ്രജന്‍ said...

ഇരിങ്ങല്‍ :)

തറവാടി said...

ഇരിങ്ങലേ , :)

padmanabhan namboodiri said...

സ്വകാര്യസ്വത്താണെങ്കില് അതാരുടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാന് മാര്ഗ്ഗമില്ലെന്നുണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിന് ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രം ഒരു കുടുംബം വക ട്രസ്റ്റിന്റേതാണ്. ശബരിമല മുമ്പ് പന്തളം രാജവംശത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമീക്ഷേത്രത്തിന് മേല് ഇപ്പോഴും തിരുവിതാംകൂര് രാജവംശത്തിന് ചില അധികാരമേല്ക്കോയ്മകളുണ്ട്. എസ് എന് ഡി പി യോഗത്തിനും മറ്റുസമുദായ സംഘടനകള്ക്കും സ്വന്തമായി ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.
ഇതേ പോലെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബം വകയോ ട്രസ്റ്റ് വകയോ സംഘടന വകയോ ആണോ ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രം? അതോ തന്ത്രിയുടെ വീട്ടുവകയാണോ?

പ്രിയ ജേക്കബ്,
ഇതു പോലെ ഒന്നു തന്നെയാണു ഗുരുവായൂരമ്പലവും.സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോലെ പൊതു സ്തലമല്ല

padmanabhan namboodiri said...

ഞാന് പലതവണ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാത്തതിനാല് എന്റെ മതം ആരും തിരിച്ചറിയില്ല. എന്റെ ശരീരത്തില് ഒരു മതത്തിന്റെയും അടയാള ചിഹ്നങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും തടഞ്ഞതുമില്ല. യേശുദാസ് സെലിബ്രിറ്റി ആയിപ്പോയതല്ലേ ഏക വ്യത്യാസം?

ജേക്കബ് മാത്രമല്ല എത്രയോ പേര് കയറി. ഇന്നും കയറുന്നു. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പുണ്യാഹവും നടതുന്നു.

padmanabhan namboodiri said...

ചര്‍ച്ചയുടെ അവസാനം എന്തു തീരുമാനിക്കും എന്ന് മുന്‍ കൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായേനേ..കഷ്ടം!!

പ്രിയ രാജു,
ചര്ച്ചയുടെ അവസാനം മുന്കൂട്ടി പറയാന് പറ്റുമോ?

വിചാരം said...

ബഹുമാന്യനായ പദ്മനാഭന്‍ നമ്പൂതിരി താങ്കളുടെ ഈ വാക്കുകള്‍ വളരെ മോശം (ഇഷ്ടം പോലെ വിശ്വാസ്ം ആചരിക്കാന്‍ ഭരണഘടന അനുവാദം നല്‍കുമ്പോള്‍ ആ ഫ്രെയിമിനു പുരത്തൂള്ളവര്‍ കയറി അതിനകത്തു നിരങരുതു എന്ന ഒറ്റ പക്ഷമേ ഈയുല്ലവനുള്ളൂ. ) ഇവിടെ കുടിലവും സംകുചിതവുമായ ഹിന്ദുക്കള്‍ മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നാണോ എന്‍റെ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കള്‍ മറുപടി പറയണം
ദലൈലാമക്ക് ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ കയറാമോ ?
- വിഷ്ണു ഭഗവാന്‍റെ ഒരു അവതാരമായി കാണുന്ന ബുദ്ധന്‍റെ അനുയായി എന്ന നിലയില്‍ കയറാം എന്നാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസി എന്നോട് പറഞ്ഞത് സത്യത്തില്‍ ഗുരുവായുരപ്പനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ബുദ്ധന്‍‍മാര്‍ ഗുരുവായുരപ്പനെ ആരാധിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത് ആളുകള്‍ക്ക് ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ കയറാം ഒരു വിരോധവുമില്ല എന്നാല്‍ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ആരാധികുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യേശുദാസനെ കയറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമ്പൂരിച്ചന്‍ പറയുന്നു ഗുരുവായൂരമ്പലം സ്വകാര്യ സ്വത്താണന്ന് - ഈ വിവരമില്ലായ്മ പൊറുത്ത് കൊടുക്കേണമേ ഗുരുവായൂരപ്പ - ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പോസ്റ്റിട്ട താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സ്വാഭാവികമായും സമാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പൊന്തിവരും അതിനാണവര്‍ ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന ചുരുക്കമായ ഓ.ടോ ചേര്‍ക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫ്രയിമിന് വെളിയിലുള്ളവര്‍ വന്ന് എന്നെ തല്ലുന്നു എന്ന പരിഭവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് .. എന്‍റെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കള്‍ മറുപടി തരണം അല്ലെങ്കില്‍ ഈ പരിപാടി നിറുത്തി വല്ല ചിത്രവും വരച്ച് പത്രത്തില്‍ തന്നെ കഴിയുക

padmanabhan namboodiri said...

എന്‍റെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കള്‍ മറുപടി തരണം
പ്രിയ വിചാരം,
ഓഫ് ടോപ്പിക് സംശയങല്‍ക്കു ഞാനെങനെ മറുപടിതരും.
വ്യക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്‍ ഞാന്‍ ചര്‍ച്ചയില് ഉന്നയിച്ചതു. ആ വിഷയത്തില് സംസാരിക്കാന് ഞാന് തയ്യാറാണു.

തമ്പിയളിയന്‍ said...

കേരള കൌമുദിയുടെ ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍(യേത്?:)അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റിടുമ്പോള്‍ ‍, നമ്പൂതിരിച്ചന്‍ എന്നു പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യുക, അപ്പോ അവിടെ വിശാലമനസ്സോടെയുള്ള തര്‍ക്കമല്ല പദ്മനാഭന്‍ സാറെ ഉദ്ദേശം!

വിട്ടുകള:)

രാജു ഇരിങ്ങല്‍ said...

പ്രീയ പദ്മനാഭന്‍ ചേട്ടാ (അങ്ങിനെ തന്നെ വിളിക്കാം, നമ്പൂതിരി എന്നുള്ളത് ഞാന്‍ വിളിക്കുന്നില്ല),

ഇപ്പോള്‍ 138 - എത്തിയിരിക്കുന്ന കമന്‍ റ് താങ്കള്‍ ആകെ ഒന്നു കൂടെ വായിക്കൂ. അതിനു ശേഷം എന്താണ് ചര്‍ച്ചചെയ്തതെന്ന് ഒരു പുനരാലോചന ചെയ്യു എന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

കാരണം ‘പശുവും ചത്തു മോരിലെ പുളിയും പോയി’ എന്നിട്ടും....

ഈ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഒരു അവസാനവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയാഞ്ഞാല്‍ അതല്ലേ ശരി. അപ്പോള്‍ ആര്‍ക്ക് എന്തു ഗുണം ഇതു കൊണ്ട്??

സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്? ബൂലോകര്‍ക്ക്?

നമുക്കറിയാം

ശബരിമല തന്ത്രി വിവാദവും, ജയമാല വിവാദവും ഒപ്പം സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയില്‍ കയറ്റണമെന്ന് ചില കപട വിപ്ലവകാരികളും സ്ത്രീ സംഘടനകളും സമരം ചെയ്തു. പലരും പ്രസ്താവനകളിറക്കി.

ഇപ്പോള്‍ ഈ വിഷയം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ‘സാസ്കാരിക കേരളത്തില്‍‘? ‘വിപ്ലവകാരികളൊ’? അതോ സുധാകരാദികളൊ? എവിടെപ്പോയി ഇവരൊക്കെ?

ഒന്നുമില്ല. വളരെ ഗൌരവമാര്‍ന്ന ഒരു വിഷയം ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കപടനാടകങ്ങളുടെ വിഷയമാവുകയും ബൂര്‍ഷ്യാ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടെയുള്ള വിഴുപ്പലക്കലിനു പുറമേ നാമെന്തിന് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഇത്തരം ഗിമ്മിക്കുകളില്‍ പെട്ടു പോകുന്നു?? ബൂലോഗര്‍ക്കെങ്കിലും വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ??

വിചാരം said...

ബഹു നമ്പൂരിയച്ചന്‍
ഞാന്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം ഓഫ് ടോപ്പിക്കാണന്നാണൊ താങ്കള്‍ പറയുന്നത് അതോ ഞാന്‍ ഫ്രയിമിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു എമ്പോക്കി ആയതിനാലോ, ഞാന്‍ ചോദ്യം വ്യക്തമാക്കാം
ദലയിലാമക്ക് (ഗുരുവായുരപ്പനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാത്ത) ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില്‍ കയറാന്‍ താന്ത്രിക വിധി അനുസരിച്ച് തെറ്റല്ല എങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയായ യേശുദാസിനെ ഗുരുവായൂര്‍ സന്നിതിയില്‍ കയറ്റി കൂടാ ?

മിണ്ടാ’തിരി’ said...

ഭൂലോകരെ നിങ്ങള്‍ക്കൊന്നും വേറേ പണിയില്ലേ?
ഈ തരികിടകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വളര്‍ച്ചയെത്തിയില്ലേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും?

padmanabhan namboodiri said...

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...
ജാതിയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും അപ്പോള്‍ തെറ്റാണ് എന്ന് വരുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന ന്യായങ്ങള്‍ കേട്ടാല്‍. അന്നും ഈ പറയുന്ന തന്ത്രിയും ഇതേ ഗുരുവായൂരപ്പനും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ.
പ്രിയ ദില്ബു,
നിയമം മാറ്റിയ ശേഷമാണു മറ്റു ജാതിക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതു.ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയ ശേഷം.എല്ലാ മതക്കാരേയും പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ നിയമം നടപ്പാക്കിയാല് ഈ ചര്ച്ച തന്നെ അപ്രസക്തമാവും

മിടുക്കന്‍ said...

പത്മനാഭന്‍ ചേട്ടന്‍് എന്തൊ ഹിഡണ്‍ അജെന്‍ഡ ഉള്ളതു പോലെ, തൊന്നുന്നു...

മിടുക്കന്‍ said...

യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കേറ്റന്നുത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ യുക്തിയാണോ..?
അതോ, കേറ്റുന്നതിനോട് ബഹുജനത്തിന് യോജിപ്പുണ്ടോ എന്നാണോ..?
അതോ മന്ത്രി കത്തെഴുതിയതിലെ യുക്തിയാണൊ..?
ഏതാണ് പ്രശ്നം..?
..
യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കേറ്റുന്നതിനോട് യോജിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം : യെസ് എന്നാ‍ണ്‍്.
വിയൊജിക്കണമെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് വിയോജിക്കാം.
കേറ്റാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം.
കേറ്റിയാല്‍ വേറൊന്നുണ്ട് ഗുണം : നാനാ ജാതി മതസ്ഥരും വിദേശികളും ഒക്കെ അമ്പലം വിസിറ്റിനു വരും, ദക്ഷിണ തരും, വരുമാനം കൂടും, ഗുരുവായൂരെന്നല്ല മറ്റേതൊരു അമ്പലത്തിലും അത് നല്ലൊരു വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗം ആകും.
വരുമാനമാണല്ലൊ പ്രധാനം, ഭക്തി അല്ലല്ലൊ..?
ഭക്തിക്ക് അമ്പലത്തില്‍ പോകണമെന്ന് എന്ത് നിര്‍ബന്ധം.?
ബൈ ദ ബൈ, ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടുണ്ടെന്ന് എന്താ നിശ്ചയം..?

സുശീലന്‍ said...

യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കടത്താമോ ? ‘ സുധാകരന്റേത് നല്ല ചോദ്യം തന്നെ. മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇതുവരെ എം പി മാര്‍ക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇനി അത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുമെന്നാണോ സുധാകരന്റെ ചോദ്യത്തിനര്‍ത്ഥം ?
യേശുദാസിന്റെ പാസ്പോര്‍ട്ട് തിരുത്തിയാണോ ഇനി അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റുന്നത് ?

തറവാടി said...

ഏതൊരു കാര്യത്തേയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം എങ്ങിനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം കാണേണ്ടത്‌ എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണു ഞാന്‍.

അതായത്‌ , ഹിന്ദു എന്നത്‌ ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ജനിച്ചവരെയല്ല മറിച്ച്‌ ആ മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരെത്തന്നെയാണുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണെനിക്കു തോന്നിയിട്ടുള്ളത്‌.

ഏതൊരു മതത്തിനും ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട്‌ , നിയമങ്ങളും , രീതികളും , പ്രമാണങ്ങളും , മര്യാദകളുമൊക്കെയുണ്ട്‌ , അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്‌ ഓരോ മതവും വ്യത്യസ്ത്ഥമായിരിക്കാന്‍ കാരണവും.

ഓരോ ദേവാലയവും നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌ , അതേ മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടിയും , ആ മതത്തിന്‍റ്റെ വിശ്വാസ രീതിക്കനുസൃതമായിട്ടുമാണ്‌.

ഒരന്യ മതവിശ്വാസി എന്തിനു ഒരു ദേവലയത്തില്‍ കയറണം?

പ്രാര്‍ത്ഥനക്കോ ?

അതോ കാണാനോ?

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനാണെങ്കില്‍ വിശ്വാസിയാകൂ ,

കാണാനാണെങ്കില്‍ , അതു പ്രകടിപ്പിച്ച്‌ ,

നിയമങ്ങള്‍ ( അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടെങ്കില്‍) അനുസരിച്ച്‌ ചെയ്യട്ടെ.

ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ,

എല്ലാത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യമാണു വേണ്ടത്‌ എന്നു പറഞ്ഞ്‌ ഒരു മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഞ്ചത്തുകയറുകയല്ലവേണ്ടത്‌.

കാരണം ,

മത വിശ്വാസമെന്നത്‌ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയാണ്‌ കൂടുതല്‍ വിവരിക്കേണ്ടല്ലോ !!

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

പ്രിയ ദില്ബു,
നിയമം മാറ്റിയ ശേഷമാണു മറ്റു ജാതിക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതു.ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയ ശേഷം.എല്ലാ മതക്കാരേയും പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ നിയമം നടപ്പാക്കിയാല് ഈ ചര്ച്ച തന്നെ അപ്രസക്തമാവും


പതമനാഭന്‍ മാഷേ,
നിയമ കൊണ്ട് വരുന്നത് പോയിട്ട് അതിനെ പറ്റി അവിശ്വാസികള്‍ ചിന്തിക്കരുത് , പറയരുത് എന്നാണല്ലോ താങ്കളുടെ നിലപാട്. സുധാകരന് വിവരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാലും അയാള്‍ നിയമമുണ്ടാക്കാന്‍ അധികാരമുള്‍ല ജനപ്രതിനിധിയാണല്ലോ. ഞാന്‍ ഒരു പൌരനും. അപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കാനേ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കള്‍ മേല്‍ പറഞ്ഞതുമായി സെല്‍ഫ് കോണ്ട്രഡികടറി അല്ലേ മാഷേ?

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
വിചാരം said...

ഓ.ടോ
തറവാടി
ഒരാള്‍ക്ക് മൂന്ന് മത തത്ത്വങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലോ ?
മറ്റൊന്ന് അഹമദീയ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് (മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം പഞ്ചാബിനടുത്ത് ജന്മം കൊണ്ടൊരാള്‍ പ്രവാചകനാണന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങള്‍) ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാനാവുമോ കാരണം അവര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രവാചകനായി കാണുന്നവരാണ്
താങ്കളുടെ പല വീക്ഷണങ്ങളോടും യോജിപ്പില്ല

ജന്മത്തേക്കാള്‍ കര്‍മ്മം കൊണ്ടാണൊരാള്‍ വിശ്വാസിയാകുന്നത്

രാജു ഇരിങ്ങല്‍ said...

സമൂഹം എന്നുള്ളിടത്ത് പൊതു വായ ആചാര മര്യാദകള്‍ അത് അമ്പലത്തിലായാലും പാര്‍ട്ടി ഓഫീസിലായാലും പൊതു ചടങ്ങിലായാലും.
പദ്മനാഭന്‍ ചേട്ടന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ ഒരു പാട് കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.
1. ക്രിസ്ത്യന്‍ മത മേലധ്യക്ഷന്‍ മാരെയും മുസ്ലീ മത മേലധ്യക്ഷന്‍ മാരെയും മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍ക്ക് കാണാം, ചര്‍ച്ച നടത്താം. ഒരു മിച്ച് അത്താഴം കഴിക്കാം. എന്നാല്‍ ഒരു ഹിന്ദു മഹാ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനെ (ഹിന്ദു എന്ന മതമില്ലെന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്‍ റെയും മതം എന്ന കോളത്തില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങിനെ തന്നെയാണ്) മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സിക്രട്ടറിയൊ ഒരു കുട്ടി സഖാവു പോലും കണ്ടാല്‍ അയിത്തം. ചിരിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്ത്. ഇത് എവിടത്തെ ന്യായം?

2. യേശു ദാസിനെ മാത്രം കയറാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊ അല്ലെങ്കില്‍ വായനക്കാര്‍ക്കൊ മറ്റു പലരുക്കു മൊ പറയാം. എന്നാല്‍ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ജി. സുധാകരന് അങ്ങിനെ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ ‘യേശു ദാസ് ഒരു അപേക്ഷ നല്‍കാത്തിടത്തോളം ചെയ്തത് അക്ഷന്ത്യവ്യ മയ തെറ്റും ഒപ്പം ഭരണ ഘടനയോടുള്ള വെല്ലു വിളിയുമാണ്. സത്യ പ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവുമാണ്.
“ആര്‍ക്കും പക്ഷപാത പരമായി ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് സത്യപ്രതിജഞ ചെയ്ത മന്ത്രി പിന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാന്‍ അര്‍ഹനുമല്ല.

3. ഇന്നത്തെ നിയമം വച്ച് യേശു ദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ കടത്തുവാ‍ന്‍ കഴിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസിയും ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണ്. ഒപ്പം ഗുരുവായൂരപ്പനില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ വിശ്വാസ മുള്ളീടത്തൊക്കെ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാന്‍ പറ്റുമൊ? ഇത് വെള്ളരിക്കാ പട്ടണമൊന്നുമല്ലല്ലൊ.
4. സുധാകരന്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും വിശ്വാസികള്‍ക്ക് കയറാം എന്ന പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരട്ടെ. അപ്പോള്‍ യേശുദാസിനും കയറാമല്ലൊ? അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മഹനായ പാട്ടുകാരനാണ് അതു കൊണ്ട് കയറ്റണം എന്നു പറയുന്നതില്‍ ഒരു പിള്ളേരു കളി മാത്രമല്ലേ ഉളൂ..

5. അമ്പലത്തില്‍ മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ എന്ന് ഏത് ദൈവമാണ് സുധാകരനേയും പ്രഭുക്കളേയും പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടത്? അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവത്തെ കാണാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് നിരീശ്വരവാദിയായ സുധാകരന് പറയുവാന്‍ എങ്ങിനെ കഴിയുന്നു??
പ്രവേശനം ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നിയമം വച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയേ പറ്റൂ. അപ്പോള്‍ നിയമം മാറ്റട്ടേ...

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
വാണിങ് വര്‍മ്മ said...

150 കഴിഞ്ഞു.
ഇനിയും നിര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ വര്‍മ്മമാര്‍ ഇറങ്ങാന്‍ ഉള്ള ചാന്‍സ് കാണുന്നുണ്ട്.

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
സി.കെ.കുഞ്ഞിക്കാതര്‍ വര്‍മ്മ. said...

ആഹാ.. ഇതിപ്പൊ ഇബടം ബരെ ആയാ?
ബാട മക്കളേ.. ഞമ്മക്കോരോ ശായേന്റെ ബെള്ളം കുടിച്ച് ഇബടെ കുത്തിരിക്കാം.
ഇനിയിപ്പ ഏഷുദാസ് മനസ്സ് മടുത്ത് ഇബടെ ബന്ന് തെറിപ്പാട്ട് പാടിയാ ഞമ്മക്കും കേക്കാലോ!

സഹതാപ വര്‍മ്മ said...

ചുമ്മായിരിക്കുന്ന ബ്ലോഗിലും നല്ലത്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും ബ്ലോഗ് തന്നെ.
ശ്രീ യേശുദാസ് പാടിയ പാട്ടിട്ട് വിലസാം,
യേശുദാസ് കയറിയാല്‍ കൃഷ്ണന്‍ ഓടും അമ്പലം വിട്ട്.....

തുമ്മ്യാല്‍ തെറിക്കണ മൂക്കാണെങ്കില്‍ തെറിക്കട്ടേന്നെ....ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആര്‍ക്കാ?

സഹതാപ വര്‍മ്മ

സറണ്ടര്‍ വര്‍മ്മ said...

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ അടുത്ത തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. ശ്രീകോവിലിന്റെ ഓടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കേള്‍ക്കുന്നില്ല. മരാമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നിയമം കൊണ്ട് വരാനാണത്രേ.

കശുവണ്ടി വര്‍മ്മ said...

അത് കൊള്ളാലോ സഹതാപ വര്‍മ്മേ...

കുചേല വര്‍മ്മ said...

ഗുരുവായൂര്‍ കണ്ണനെ നിങ്ങള്‍ അവിടെങ്ങും തപ്പണ്ട.
ജേശുദാസ് വരുന്നേന്ന് കേട്ടേപ്പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന്‍ ഇന്റെ കൂടെ ഇന്റെ കുടീത്തന്നെയാ താമസം.

ഫയര്‍ഫോഴ്സ് വര്‍മ്മ said...

ഗുരുവായൂരപ്പനെ അമ്പലക്കുളത്തില്‍ ഇറങ്ങി തപ്പണോ?

തറവാടി said...

ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ തീരെ താത്പര്യമില്ല ,

എന്തായാലും ചോദിച്ചില്ലെ എന്‍റ്റെ ഒരഭിപ്രായം പറയാം.

ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം :

എല്ലാമതത്തിലേയും , തനിക്കിഷ്ടമുള്ള , കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ , എല്ലാമതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍ എന്നുപറയാന്‍ പറ്റില്ല, ഒരുമതവിശ്വാസി ആ മതത്തിന്‍റ്റെ എല്ല അന്ത:സത്തയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവനായിരിക്കും , ഉദാഹരണത്തിന്‌ ,

ഒരു യഥാര്‍ത്ഥമുസല്‍മാനൊരിക്കലും മറ്റൊരു മതത്തിന്‍റ്റെ വിശ്വാസിയാവേണ്ട കാര്യമില്ല , കരണം അതിന്‍റ്റെ പൂര്‍ണ്ണതതന്നെ ,

( മറ്റുള്ളവ അപൂര്‍ണ്ണം എന്നൊന്നും ഞാനുദ്ദേശിച്ചില്ല സുഹൃത്തേ!)

മൂന്ന് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ക്കും കഴിയില്ല , കരണം ഓരോന്നിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ളാം മതവും ഹിന്ദു മതവും എതിരെ നിl‍ക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌ (ബിംബാരധന).
( കൃസ്തുമതത്തിന്‍റ്റെ വ്യത്യാസം ഞാന്‍ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ!)

പിന്നെ , ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ , അനേകം നബിമാരില്‍ ( പ്രവാചകന്‍) ഒരാളാണോ അല്ലയോ എന്നതല്ല , ഒരു നബിയേയും മുസല്‍മാന്‍ ആരധിക്കാറില്ല , അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുസല്‍മാന്‍ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണനെ കാണേണ്ടതുമില്ല.

ഞാന്‍ വിഷയത്തില്‍ നിന്നും മാറിയെന്നറിയാം , വിചാരത്തിന്‍റ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോള്‍-

സംഭവിച്ചതാണ്‌ , ക്ഷമിക്കുക!


മോനേ ഡാ , ഉണ്ണിക്കുട്ടാ : തന്നോളം പോന്നോരോട് പോരെ കളി , അല്ലെങ്കില്‍ ഇറച്ചിയില്‍ മണ്ണുപറ്റുമേ :)

അനിയന്‍കുട്ടി said...

പ്രിയ രാജു ഇരിങ്ങല്‍..

മന്ത്രി സുധാകരന്റെ കത്തില്‍ യേശുദാസിനെ മാത്രം അനുവദിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
പിന്നെ, യേശുദാസ് ഒരു പ്രതീകമാണെന്നും അതിനു തുടര്‍ച്ചകളുണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. (ഇന്നലത്തെ വാര്‍ത്തയില്‍ കാണിച്ചതാണ്‌).

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിര്‍ബന്ധവും മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയുടെയും അഭിപ്രായമോ നിര്‍ദ്ദേശമോ ആയിരുന്നു ആ കത്ത്. അതിനെ ഇത്രയും വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ. വേണ്ടെങ്കില്‍ വേണ്ട. അതാണു മന്ത്രിയും പറഞ്ഞതു. അല്ലേ?

തീരുമാനം ആരെടുക്കേണ്ടതായാലും ഇതിന്റെ പേരില്‍ മന്ത്രിക്കു തുടരാന്‍ ധാര്‍മിക ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്കു യോജിപ്പില്ല.

Siju | സിജു said...

ഞാന്‍ ഹിന്ദുവല്ല (പത്താം ക്ലാസ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ജാതിയുടെ നേരെ ഹിന്ദുവെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്). ഗുരുവായൂര്‍ മാത്രമല്ല ചോറ്റാനിക്കര, വടക്കുംനാഥന്‍, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍, ശ്രീ പത്മനാഭന്‍, ഏറ്റുമാനൂര്‍, അമ്പലപ്പുഴ, അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമജന്മഭൂമി, പുരി ജഗന്നാഥ, മധുര മീനാക്ഷി, ഭുവനേശ്വറിലെ ലിംഗരാജ, ശ്രീനഗറിലെ ശ്ങ്കരാചാര്യ, പുഷ്കറിലെ ബ്രഹ്മ, കൊണാര്‍ക്കിലെ സൂര്യ, ഖജുരാഹോ, കോല്‍ക്കത്തയിലെ കാളീ, ദില്ലിയിലെ കല്‍ക്കാജി, മൈസൂറിലെ ചാമുണ്ടേശ്വരി, കന്യാകുമാരി, ... തുടങ്ങി ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പോയിട്ടും കയറിയിട്ടും ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ.. ഉവ്വെങ്കില്‍ ആയിക്കോ..

എരുമ വര്‍മ്മ said...

യേതണ്ടാ ഈ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍?
ഞാന്‍ പിടിച്ച വര്‍മ്മക്ക് 3 കൊമ്പ് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള കമന്റുകളിടാന്‍ ഇയാളാരു ബൂലോഗത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാ? പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കടോ !

എല്ലാവര്‍ക്കും സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ളൊരു ബൂലോഗമാണു വര്‍മ്മമാര്‍ കാംക്ഷിക്കുന്നത്.. (കാഷ്ഠിക്കുന്നതല്ല). അതിനിടക്കു വെറുതെ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലടേയ്യ് !

വിപിന്‍‌ദാസ് said...

യേശുദാസിനെ ഗുരുവായൂരില് കേറ്റണം എന്നത് ഒരു പക്ഷെ മന്ത്രിയുടെ രാഷ്ടീയലക്ഷ്യമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ യേശുദാസിനെ മാത്രമായി കേറ്റുന്നതിലാണ്‍ എനിക്കു എതിര്‍പ്പ്, കാരണം, യേശുദാസ് മാത്രമല്ല, വേറേയും ഒരുപാട് വിശ്വാസികള്‍, യൂസഫലി കേച്ചേരിയെപ്പോലെയുള്ള പ്രസിദ്ധരുള്‍പ്പടെ, ദര്‍ശനം കാത്ത് കഴിയുന്നു.
പിന്നെ, വേറെ ഒരു കാര്യം, ഞാന്‍ പ്രീഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കണ സമയത്ത്, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന മറ്റു മതസ്ഥരായ പലരും ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില്‍ പോയിരുന്നു, ആരും അറിയാതെ തന്നെ, മനുഷ്യന് പ്രസിദ്ധനാവുമ്പോളാണ്‍ കുഴപ്പം, യേശുദാസ് ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളാണെങ്കില്‍ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില്‍ എത്ര തവണ കയറിയാലും ആരും അറിയില്ല...

vimathan said...

പ്രിയ രാജു ഇരിങലിന്, താങ്കള്‍ അക്കമ്മിട്ട് നിരത്തിയ വാദങള്‍ വായിച്ചു.

1)ഹിന്ദു മഹാ സഭ എന്നതു കൊണ്ട് താങ്കള്‍ ഏതു സംഘടനെയെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്റെ അറിവില്‍ മൊത്തം ഹിന്ദുക്കളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കില്‍ അങിനെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടന പോലും ഇന്നില്ല. ഉള്ളത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിവിധ ജാതികളെ പ്രനിധീകരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന വിവിധ ജാതി/സമുദായ സംഘടനകളും, ഹിന്ദുമതത്തിലെ തന്നെ വിവിധ സന്യാസി സംഘങളും, സന്യാസി മഠങളും മാത്രമാണ്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സമുദായ സംഘനാ മേധാവികളുമായും, വിവിധ സന്യാസ മഠങളുടെ മേധാവികളായ സ്വാമിമാരുമായും , മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിനേതാ‍ക്കളെപ്പോലെ തന്നെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാക്കന്മാരും, കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തുകയോ, ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ, ഒരേ വേദി പങ്കിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2)മന്ത്രി ശ്രീ സുധാകരന്‍, (പത്രങളില്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞിടത്തോളം)ശീ യെശുദാസിനെ ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റണമെന്ന് ഉത്തരവ് (ORDER)ഇറക്കിയിട്ടില്ല. പകരം ശ്രീ യേശുദാസിനെ അമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാമോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ച്, അനുകൂലമായ തിരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസത്തിന് കത്തെഴുതുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അതില്‍ ഭരണഘടനാ ലംഘനം എവിടെയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

3) ശ്രീ യേശുദാസ് ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസിയായിരിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ യേശുദാസ് ഗുരുവയൂരപ്പനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ തന്നെ ഗുരുവായൂരില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് യേശുദാസ് ഇതുവരെ വാശി പിടിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല.(ശ്രീ സുധാകരനും..) അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ “വെള്ളരിക്കാ പട്ടണ” പ്രയോഗത്തിന്റെ സാംഗത്യം മനസ്സിലായില്ല.
4) ശ്രീ സുധാകരന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് എല്ലാ അമ്പലങളിലും, വിശ്വാസികളായ എല്ലാവര്‍ക്കും കയറാം എന്നുള്ള നിയമമായിരുന്നു എന്ന താങ്കളുടേ വാദം അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അമ്പലങളുടേയും, ബ്രാഹ്മണമതത്തിന്റെയും, ഒരുപാട് ആചാരാനുഷ്ടാനങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായതിനാല്‍ ചര്‍ച്ചകളുടെയും, അഭിപ്രായസമന്വയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം, ഇങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ജനാധിപത്യബോധം ശ്രീ സുധാകരന്‍ കാണിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുനത്. യേശുദാസിന്റെ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം “മുഴുവന്‍ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം” എന്ന വിഷയത്തെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് എന്ന കാര്യം , അതേ വിഷയം തന്നെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച താങ്കള്‍ തന്നെ സമ്മതിക്കും എന്നു കരുതട്ടെ.

5) അമ്പലത്തില്‍ മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീ സുധാകരനെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നും താങ്കള്‍ ചോദിക്കുന്നു. അതായത് ദൈവത്തിനെ കാണാന്‍ എന്തിന് അമ്പലങളില്‍ പോകണം എന്ന്. ആ ചോദ്യം, തൂണിലും, തുരുമ്പിലും ദൈവമുണ്ടെന്ന് കരുതുകയും, അതേസമയം തന്നെ അമ്പലങളിലെ വിഗ്രഹങളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടത്തെ ഭക്തജന ലക്ഷങളോട് ചോദിക്കൂ, അവര്‍ പറഞ്ഞുതരും, ഉത്തരം. പിന്നെ നിരീശ്വരവാദിയായ ശ്രീ സുധാകരന്‍ എന്തിന് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നു എന്നണെങ്കില്‍ , എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. (ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹം എന്നു കാണാം. അവിടെ അന്ന് ഇടികൊണ്ട സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയെ കാണാം...അങിനെ പലതും കാണാം.. )

ഡോങ്കി വര്‍മ്മ said...

യേശുദാസ് നിക്കണോ അതോ പോണോ?

രാജു ഇരിങ്ങല്‍ said...

പ്രിയ വിമതാ..ദാ ഇവിടെ വര്‍മ്മ മാര്‍ നിരങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി. അതു കൊണ്ട് ഇതിന് അനുബന്ധമായ വേറൊരു പോസ്റ്റ് താങ്കളൊ ഞാനൊ ഇടുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നു. ,

എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തില്‍ തറവാടി പറഞ്ഞതു പോലെ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല പങ്കെടുക്കാന്‍.

വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച പദ്മനാഭന്‍ ചേട്ടന്‍ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ജാതി പത്രത്തിന്‍ റെ എഡിറ്റര്‍ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ പിന്നെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വാണിജ്യ വശം നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

1)ഹിന്ദു മഹാ സഭ എന്നതു കൊണ്ട് താങ്കള്‍ ഏതു സംഘടനെയെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്റെ അറിവില്‍ മൊത്തം ഹിന്ദുക്കളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന....”
താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. എന്നാല്‍ അതു പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷനറിമാര്‍ക്കും അവരുടേതായ ജാതി തിരിച്ചുള്ള സഭകളും അധ്യക്ഷന്‍ മാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
മറ്റൊന്ന് സന്യാസിമാരുടെ കൂടെ വേദി പങ്കിട്ടു എന്നു പറയുന്നതിലുള്ള സാങ്കേതികത്വം. എന്തെന്നാല്‍
ഹിന്ദുക്കളുടെ (അങ്ങിനെ ഒരു മതം കല്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടല്ലൊ സര്‍ക്കാര്‍) ഒരു പൊതു പ്രശനത്തിലും മന്ത്രിമാരൊ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികളൊ ഒരിക്കലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നു തന്നെയാണെന്‍ റെ വിശ്വസം.

ഇനി

താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിവഗിരി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കില്‍ അത് സര്‍ക്കാറിന്‍ റെ ബാധ്യതയില്‍ പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയിരുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്‍ റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്ന പേരില്‍ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല.

ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കാം, ഹിന്ദുക്കള്‍ എന്നു പറയുന്ന മത ത്തില്‍ ജാതീയ മായ സംഘടന തന്നെ യില്ല. ഉണ്ടെങ്കില്‍ വള്ളാപ്പിള്ളി നടേശനെ പോലെ കള്ളുകച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനയും പിന്നെ വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന എന്‍. എസ്സ്. എസ്സ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആര്‍. എസ്സ്.എസ്സ് പോലുള്‍ല സംഘടനകള്‍ ‘ഹിന്ദു മഹാമേളകള്‍’ നടത്താന്‍ ധൈര്യപ്പെടുന്നത്. അത് മറ്റൊരു വിഷയമായതിനാല്‍ ഞാന്‍ തെന്നിപ്പോകുന്നില്ല.

2)മന്ത്രി ശ്രീ സുധാകരന്‍, (പത്രങളില്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞിടത്തോളം)ശീ യെശുദാസിനെ ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍ കയറ്റണമെന്ന് ഉത്തരവ് (ORDER)ഇറക്കിയിട്ടില്ല...
ഭരണ ഘടനാ ലംഘനമാകുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നാല്‍ പക്ഷപതിത്തം കാട്ടി എന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. കാരണം യേശുദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അവിടെ പോകാന്‍ അവസരമൊരുക്കണം എന്ന്. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ കത്തിന്‍ റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം? ഒരു ജനവികാര സര്‍വ്വേ...?? അതിനു വേണ്ടി മാ‍ര്‍ക്സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു പാര്‍ട്ടി യേശുദ്സാസിനെ പോലെയുള്ളവരെ വലിച്ചിഴക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും വയ്യ.

3) അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ “വെള്ളരിക്കാ പട്ടണ” പ്രയോഗത്തിന്റെ സാംഗത്യം മനസ്സിലായില്ല.
ഒരു ദേവാലയത്തില്‍ അതിന്‍ റേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അത് ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് ‘ഒരാള്‍ക്ക് പ്രവേശനാനുമതി’ നല്‍കണം എന്ന് ‘മന്ത്രി‘ എന്ന നിലയില്‍ കത്തയക്കുമ്പോള്‍ അതൊരു ആജ്ഞയായി മാറുന്നു. മത വിശ്വാസത്തിന്‍ റെ മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റം. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ത്ഥിതിയില്‍ ഒരിക്കലും നടക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് മന്ത്രിക്ക് എങ്ങിനെ ഒരു കത്തിലൂടെ പരിഹാരം കാണാന്‍ സാധിക്കും? അതോ ഇത്രയുമായിട്ടും ജി. സുധാ‍കരന് മന്ത്രിപ്പണിയുടെ വ്യക്തത കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാണോ നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത്??

5) ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹം എന്നു കാണാം. അവിടെ അന്ന് ഇടികൊണ്ട സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയെ കാണാം...അങിനെ പലതും കാണാം..

സഖാവ് കൃഷ്ണപ്പിള്ളയും അന്നത്തെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് - മതേതര വാദികളും പുരോഗമന വാദികളും ‘അനാചാരത്തെ യാണ് എതിര്‍ത്തത്. ഒപ്പം ഹിന്ദുക്കള്‍ എന്ന് സര്‍ക്കാരും കോടതിയും സമൂഹവും അംഗീകരിച്ച താഴന്ന ജാതിക്കാരെ അമ്പലങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കാനാണ് യത്നിച്ചത്. ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെന്നു പറയുന്നവര്‍ എന്നും ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനേയും അതു പോലുള്‍ല ദൈവങ്ങളേയുമായിരുന്നു.
അതു കൊണ്ട്
സര്‍ക്കാര്‍ യേശുദാസിലൂടെ ഒരു കുറുക്കു വഴി തേടാതെ ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാ വിശ്വാസികള്‍ക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നത്നിന് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കട്ടേ. അതിന്‍റെ മുമ്പില്‍ ബൂലോകര്‍ക്കെല്ലാം അണിനിരക്കാം.
അല്ലാതെ തന്‍പ്രമാണിത്തം കാണിക്കുവാന്‍ സര്‍ക്കാറിനേയും അധികാര സ്ഥാനമാനങ്ങളേയും ഉപയോഗിക്കുകയല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത്.

(ഇതിനുള്ള മറുകുറി പുതിയ പോസ്റ്റില്‍ താങ്കള്‍ നല്‍കിയാല്‍ നമുക്ക് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം എന്നു കരുതുന്നു)

padmanabhan namboodiri said...

നിയമ കൊണ്ട് വരുന്നത് പോയിട്ട് അതിനെ പറ്റി അവിശ്വാസികള്‍ ചിന്തിക്കരുത് , പറയരുത് എന്നാണല്ലോ താങ്കളുടെ നിലപാട്.

പ്രിയ ദില്ബു,
അങനെയല്ല.സഭയില് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാല് വിശ്വാസിയെ ബാധിക്കുന്ന നിയമം പോലും അവിശ്വാസിക്കു കൊണ്ടുവരാം. നിയമം ആയിക്കഴിഞാല് അതു നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.ക്ഷേത്രപ്രവേശന നിയമം പോലെ.ഇപ്പോള് എന്തു കൊണ്ടാണു സുധാകരന് യേശുദാസിനെ ക്ഷേത്രത്തില് കയറ്റാത്തതു? നിയമം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടു മാത്രം.എല്ലാ മനുഷ്യരേയും എല്ലാ ആരാധനാലയങളിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയാണു വേണ്ടതു.എന്നാല് ഇത്തരം വിവാദമേ ഉണ്ടാവില്ല.

വിനയന്‍ said...

ദില്‍ബു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ ധാരാളം ഇനിയും ഒരുപാടേന്തിന് വിശദീകരണം.ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കാമെങ്കില്‍ , അയാള്‍ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലും പൊയ്ക്കൂടെ.യേശുദാസ് പാടിയ ഭക്തി ഗാനങ്ങള്‍ ശ്രീ കോവിലിലും ക്ഷേത്രങ്ങളാ‍യ ക്ഷേത്രങ്ങിലും ഒക്കെ യാവാം പിന്നെ യേശുദാസിനെ മാത്രമെന്തിന് കയറ്റാതിരിക്കണം.
ഒരു പക്ഷെ ഇതൊരു ഈഗോ ക്ലാശ് ആയിരിക്കാം.(ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തിനടുത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ആ ദൈവം എന്തിന്)

padmanabhan namboodiri said...

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവസാന്നിധ്യം അവിടുത്തെ പൂജാവിധികള്‍ എന്നിവ നിശച്ഛയിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രാത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. തല്‍ഫലമായി ആ പ്രാദേശിക myth and ethos -ഉമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ വിചിത്രമെന്നോ സാമാന്യബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതെന്നോ എന്ന് തോന്നുന്ന ആചാരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ മേല്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ പാടില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിക്ക് അശ്ലീലം പാടാറുണ്ട്. ശബരിമലയില്‍ വയസ്സറിയിച്ച സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല.


മനു ഈ പറഞതു ശരൈയാണു.വിശ്വാസിയായ ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീ വയസ്സറിയിച്ച ശേഷം ശ്ബരിമലയില് പോവണമെന്നു നിര്ബന്ധം പിടിക്കാറില്ല.
കാരണം അങങനെ പോവാന് പാടില്ലെന്നതു കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണു ആ വിശ്വാസം.

padmanabhan namboodiri said...

കണ്ണൂസ്‌ said...
എന്നാപ്പിന്നെ കമ്പനിക്ക്‌ Guruvayoor Thanthriswom (P) Ltd എന്ന് പേരിട്ടാലോ?
നിയമ സഭക്കു niyamasabha speakerisvam(p) ltd എന്നു പേരിടാറില്ല.

ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ said...

ഒര്‌ സാധു യുവതി കുറേക്കാലങ്ങള്‍ക്ക്‌ മുന്‍പ്‌ എന്റെ നാട്ടില്‍ പീഠനം ചെയ്യപ്പെട്ടു( പ്രായം 17 ആയിരുന്നതിനാല്‍ പീഠനം, ഒര്‌ വയസ്സുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍
അവിഹിതവേഴ്ച്ച). ആരൊക്കേയോ കണ്ടതുകൊണ്ടും രക്തസ്രാവമുണ്ടാകയാലും ഈ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയേലേക്ക്‌ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. ഇത്‌ ചെയ്തവന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാവും അല്‍പ്പസ്വല്‍പ്പം സാമ്പത്തികമുള്ളവനുമായതിനാല്‍ സമുദായ യോഗം ചേര്‍ന്ന്‌ ഇങ്ങിനെ ഒര്‌ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന്‌ തീരുമാനമെടുത്തു.

അതുപോലെ ഇപ്പോളിവിടെ നാം യേശുദാസിനെ എന്താണ്‌ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നത്‌ . ഇങ്ങിനെ ഒര്‌ ചര്‍ച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്നങ്ങട്‌ കരുതാ അല്ലേ.

padmanabhan namboodiri said...

ഒരു സംശയം said...
ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറാനുള്ള ലൈസന്‍സ് ഇന്ത്യയിലേ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമല്ലല്ലോ ?. അതോ ഇനി കേരളത്തിലെ ദൈവങ്ങള്‍ സ്പെഷ്യല്‍ കാറ്റഗറിയില്‍ പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണോ ?

ഓരോ ദൈവങളും അതാതു ഇടത്തെ സ്പെഷല് കാറ്റഗറിയാണ്‍.പല സ്തലതും പല പ്രത്യേകതകളും കാണും

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

പത്മനാഭന്‍ മാഷേ,
താങ്കള്‍ ഒരു കാര്യം വാദിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മറുവശവും പറയുന്നു.മുയലുകള്‍ക്കൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടനായ്ക്കള്‍ക്കൊപ്പം വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല.

padmanabhan namboodiri said...

എല്ലാ ദിവസവും, ഓരോ പൂജക്കും ഒരു അഹിന്ദുവെങ്കിലും നാലമ്പലത്തിനുള്ളില്‍ കടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് നിശ്ചയമാണ്‌. പുണ്യാഹം നടത്താത്തതു കൊണ്ട്‌ ഭഗവാനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ?

പ്രിയ കണ്ണൂസ്,
പുണ്യാഹം നടത്താറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും.

മിണ്ടാ’തിരി’ said...

നമ്പൂതിരി..
താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം മനസിലാക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവര്‍ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂലോകത്തില്‍ അധികവും.

അതു കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പനാവാ.. മതി.
ഇതു തന്നെധാരാളം.
ഈ മഹാനോട് വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവരോടാണ് സഹതാപം ശരിക്കും തോന്നുന്നത്.

കഷ്ടം.
ഞാന്‍ പുതിയ പോസ്റ്റില്‍ വച്ചിരുന്ന കമന്റ് താങ്കള്‍ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടോ?

Manu said...

ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ തുടരാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മുകളില്‍ ചേര്‍ത്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതില്‍ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരും.

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...

ഞാനും എന്റെ കമന്റുകള്‍ ഡിലിറ്റ് ചെയുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കുറെ സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞു.
തറവാടി :) കൊല്ലുമെന്നാണോ ഭീഷണി ? ഹ ഹ ഹ

തറവാടി said...

എന്‍‍റ്റെ ഉണ്ണികുട്ടാ ,

എന്‍‍റ്റെ കമന്‍റിന്‍റെ ആശയത്തോട് നിങ്ങള്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രതികരിക്കാം.

തറവാട്ടില്‍ പിറന്നതെന്ന അഭീമാനമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് , അതില്‍ തൊട്ടുകളിച്ചാല്‍ ഇത്തിരി നോവും.

ഒരുറുമ്പിനെപ്പോലും ഇതുവരെ കൊന്നിട്ടില്ല ഉണ്ണികുട്ടാ,

:)

അമര്‍ഷന്‍ said...

flash പോലയുള്ള സായാഹ്ന്‍ പത്രത്തില്‍ എഴുതി തെളിഞ്ഞ ഈ വിദ്വന്റെ ഈ പോറ്റിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച കച്ചഡകള്‍ വായിച്ച് ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ എത്തിയ നിങ്ങളോടൊക്കെ അമര്‍ഷം റ്റോന്നുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

മോനേ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ/ഡിങ്കാ, എന്റെ നെഞ്ചത്തു കേറാന്‍ കാരണമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല? കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാവാമല്ലോ? കമന്റെല്ലാം ഞാന്‍ വെട്ടിയെടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

Dinkan-ഡിങ്കന്‍ said...

കുതിരവട്ടാ,
“ഉണ്ണിക്കുട്ടാ/ഡിങ്കാ“ എന്ന് കണ്ടു.
ഇവിടെ താങ്കള്‍ ഉദ്ധേശിച്ച ക്ലോസ് “ആന്‍ഡ്” ആണൊ അതോ “ഓര്‍” ആണോ.

Or ആണെങ്കില്‍ , അതായത് ഡിങ്കന്‍ ആണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ ആണെന്ന് താങ്കള്‍ തെറ്റി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ ആധാരം എന്ന് ഡിങ്കനറിയില്ല. ഒന്നു വെളിപ്പെടുത്താമോ?

And ആണെങ്കില്‍ ഞാനും മേല്ലപ്പറഞ്ഞ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടി നിങ്ങളുടെ മേല്‍കുതിര കയറി എന്നാണ്. കുറെ പേര്‍ കമ്മെന്റ് ഡിലിറ്റ് ചെയ്തതു കൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഒരു കമെന്റിട്ടു എന്നതു മാത്രമാണ് ഡിങ്കന്‍ ആകെ ചെയ്തത്. തോന്ന്യവാസങ്ങള് ചുമ്മാ വിളിച്ചു പറയരുത് കേട്ടാ കുതിരവട്ടാ

Dinkan-ഡിങ്കന്‍ said...

ഇണ്ണിക്കുട്ടാ, താങ്കള്‍ ആരെന്ന് ഡിങ്കനറിയില്ല. കുതിരവട്ടന്റെ സംശയം ഒന്നു തീര്‍ത്തു കൊടുക്കാമോ?

പത്മനാഭന്‍‍ നമ്പൂരി ഓഫുകള്‍ക്ക് മാ‍പ്പ്

qw_er_ty

padmanabhan namboodiri said...

Dinkan-ഡിങ്കന്‍ said...

ഇണ്ണിക്കുട്ടാ, താങ്കള്‍ ആരെന്ന് ഡിങ്കനറിയില്ല. കുതിരവട്ടന്റെ സംശയം ഒന്നു തീര്‍ത്തു കൊടുക്കാമോ?

പത്മനാഭന്‍‍ നമ്പൂരി ഓഫുകള്‍ക്ക് മാ‍പ്പ്

മാപ്പു നല്‍കാനും നല്‍കാതിരിക്കാനും ഞാ‍ാന്‍ ആര്‍?you carry on dinkan

കുതിരവട്ടന്‍ said...

സോറി ഡിങ്കാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്. തെറ്റിദ്ധാരണക്കുള്ള ആധാരമല്ലേ വേണ്ടത്.
ഡിങ്കന്റെ പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്നും ആദ്യത്തെ കമന്റ് വീണത് ഏപ്രില്‍ 12 ന്. ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ അവസാനത്തെ കമന്റ് വീണതും അതേ ദിവസം. പിന്നേ ഇന്നാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ കമന്റുന്നത്. എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണക്കു ഞാന്‍ സോറി പറഞ്ഞല്ലോ. വിട്ടു കള.

Dinkan-ഡിങ്കന്‍ said...

ആ വ്യക്തി ഞാനല്ല എന്ന് നയം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണല്ലോ. അല്‍പ്പം നര്‍മ്മം കലര്‍ത്തി കമെന്റിടാറുണ്ട് അത്രേള്ളൊ. അല്ലാതെ ഡിങ്കന്‍ ആരുടെയും മേല്‍ കുതിര കയറാറില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാന്‍ കുതിരവട്ടനെ ഞാന്‍ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, കണ്ടോ? ഇത്തരം തമാശകള് മാത്രമാണ് കുയ്‌രവട്ടന്‍ മാഷെ ഈ പാവം ഡിങ്കന്‍ കാണിക്കുള്ളൂ.
കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതില്‍ നന്ദി

സസ്നേഹം
ഡിങ്കന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ said...

ഡിങ്കന്‍ മാഷേ, വിട്ടു കള. ഉണ്ണിക്കുട്ടനോടും എനിക്കു ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാനുള്ള ആകാംഷ. അത്രേയുള്ളു. ഇനി എന്താണെന്നു പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കു തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ പറ്റൂ.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

വായിക്കാന്‍ പറ്റാത്തവര്‍ക്കു വേണ്ടി ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ കമന്റുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാണ് വിമര്‍ശനം വിമര്‍ശനം എന്നു പറയുന്നത്. അല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, ഇവിടെക്കിടക്കട്ടെ

-----------------------------
1. തന്നെ കാണാന്വരുന്നവര്ക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്ത ഒരിടത്തും ദൈവം ഉണ്ടാവില്ല.
അവിടെ കുറെ ശിലകള്മാത്രമേ കാണൂ. അതിനു കാവല്ഇരുന്നോട്ടെ ആ പ്രവേശനം നിഷേധികുന്ന വിവര ദോഷികള്.
2.ദില്ബാ വെറുതേ ഇയാളോടൊക്കെ സം സാരിച്ചു സമയം കളയാതെ വേറെ വല്ല നല്ല പോസ്റ്റിലും പോയി ര്ണ്ടു ഉശിരന്കമിന്റിട്ടിട്ടു വാ.
എന്റെ നമ്പൂതിരീ തനിക്കു വേറെ പണി ഒന്നുമില്ലേ..തനേതു നൂറ്റാണ്ടില്ലാ ജീവിക്കുന്നേ ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തികൂ എന്നിട്ടാകം മതവും അമ്പലവും പള്ളിയും എല്ലാം .. കഷ്ടം !!!
3.പദ്മനാഭാ ഒരു വിവാദമുണ്ടാക്കുക അതാണു തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നു മനസിലായീ..അതു കൊണ്ടു ഒന്നും പറയാനില്ല..പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല.. ഭ്രാന്തന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടു എന്തു കാര്യം ?

കുതിര വട്ടാ.. താന് ഇത്ര വട്ടന്ആണെന്നു കരുതീല്ല. തന്നേക്കാള്ഭേദം പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നവര്തന്നെ. നാണമില്ലേ..?

തറവാടീ... പേരിലുള്ള വിവരക്കേട് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.

ദയവു ചെയ്തു ഇനി ആരും ഇവരോടു സം സാരിച്ചു ചെറുതാവരുത്. സുഖമില്ലാത്തവരാ ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ
4.ഞാനും എന്റെ കമന്റുകള്ഡിലിറ്റ് ചെയുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കുറെ സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞു.
തറവാടി :) കൊല്ലുമെന്നാണോ ഭീഷണി ? ഹ ഹ ഹ.
----------------------------------

padmanabhan namboodiri said...

മന്ത്രി സുധാകരന് ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിച്ചോ? തന്ത്രിയുടെ പരമാധികാ‍രം എടുത്തു കളയുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമെന്നു. അങനെ എടുതു കളഞ്ഞ ശേഷം ക്ഷേത്ര സംബന്ധിയായ വിഷയത്തില് സര്ക്കാരോ സ്ര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയോ നടപടി ക്രമങ്ങള് തീരുമാനിക്കട്ടെ.അപ്പോള് ഇത്തരം എതിര്‍പ്പ് ഉണ്ടാവില്ല.
ശബരിമലയില് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന് ചിലര് കോടതിയില് പോലും പോയിനോക്കി. പ്ക്ഷേ ക്ഷേത്ര സംബ്ബന്ധിയായ കാര്യത്തില് ഭരണ സമിതിയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു കോടതിയും.
നാളെ ശബരിമലയില് എല്ലാ‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രവേശനം നല്‍കുന്ന നിയമം നടപ്പാക്കിയെന്നു വരാം. അപ്പോള് പിന്നെ ഇതൊരു വിവാദമേ ആവില്ല.
സുധാകരനു നിയമസഭയില് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടു. ഭരണഘട്നക്കു വിധേയമല്ലാത്ത നിയമം പോലും പാസ്സാക്കാന് കഴിഞ്ഞെന്നുമിരിക്കും.അത്തരം നിയമം കോടതി തള്ളിക്കള്‍ഞ്ഞെന്നും വരാം. ഈ സര്ക്കാരിന്ടെ കാല്‍തു തന്നെ അത്തരം നാണ്‍ക്കേടു ഉണ്ടാ‍യിട്ടൂമുണ്ടു.

വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ കാര്യത്തില് ഹിന്ദിവെന്നോ ഇതര മതസ്തരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിയമം കോണ്ടുവരാന് എന്താണു പേടി?.ഒരു തന്ത്രിയേയും തങങളേയും പാതിരിയേയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല.

മറിച്ചു ആചാര വിശ്വാസങള് സംബന്ധിചു അവസാന വാക്കു തന്ത്രിയാന്ണെന്നു കോടതി പോലും സമ്മതിക്കുന്ന നിയമ സാഹചര്യം നില നില്‍ക്കേ ആ വിശ്വാസതിനെതിരെ മന്ത്രിയെന്ന അധികാരസ്താന്ത്തിരുന്നു സുധാകരന് പ്രവര്‍തിക്കുന്നതാണു വിവാദ വിഷയം.

അചന്മാര്‍ വിവാഹം കഴിക്കാന് പാടില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികള് ഉണ്ടു.മനുഷ്യന്റെ മൌലികാവകാശ്മാണു വിവാഹം എന്ന് പറഞു ഒരു അച്ചന് വിവാഹം കഴിച്ചാല് സഭയില് നിന്നു പുറത്താക്കിയെന്നു വരും.മനുഷ്യന്റെ വികാരം മാനിക്കേണ്ടേ എന്നു പറഞു സഭക്കെതിരെ ഒരു മന്ത്രിയും രംഗത്തു വരാറില്ല. കാരണം ആ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നതു അച്ചന്മാര് വിവാഹം കഴിക്കരുതന്നാണു.
ഇത്ര സിമ്പിള് ആണു ഈ വിവാദം.

കൈപ്പള്ളി said...

18:66
സര്വ-ധര്‍മ്മാന്‍ പരിത്യജ്യ
മാമേകം ശരണം വൃജ
അഹം ത്വ സര്‍വ്വ പാപേഭ്യോ
മോക്ഷായിഷ്യാമി മ ശുജഃ

"Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear."

ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു open invitation തരുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാര്യം അന്വേഷിക്കാന്‍ പറ്റില്ലാ എന്നു പായുന്നത് ശരിയാണോ?

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...

കുതിരവട്ടന്‍ : ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നു മനസിലാക്കനുള്ള കഴിവ് താങ്കള്‍ ക്കുണ്ട് എന്നാണ്‍ ഞാന്‍ കരുതി ഇരുന്നത്.

"എന്റെ വീട്ടില്‍ ആരു കേറണം കേറന്ടാ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ, മന്ത്രിയല്ലല്ലോ?

എന്നു പോലും പറഞ്ഞു. "190+ കമന്റ് എത്തി നില്‍ ക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് പോലും അര്‍ ഹിക്കാത്തതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചര്‍ ച്ച കൈപ്പള്ളിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കു. എന്നിട്ടു വീണ്ടും ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചാല്‍ മനസിലാകും വെറും പുബ്ലിസിറ്റിക്കു വേണ്ട് മാത്രമാണ്‌ ഇദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്.

ഒന്നാമതായി യേശുദാസിനെ കേറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നതു ഒരു വിഷയമേ അല്ല. വിഷയം അഹിന്ദുക്കളെ കയറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നതു മാത്രം . എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രയം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തു പോകന്‍ എല്ലാവരേയും അനിവദിക്കണം എന്നാണ്.

ഇനി ഞാന്‍ ഇങ്ങോടില്ല. ഞാന്‍ ആരുടേയും അപരന്‍ അല്ല. 5-6 മാസമായി ബ്ലോഗില്‍ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഞാന്‍ കാരണം വിഷമം ഉണ്ടായ ഡിങ്കന്‍ , തറവാടി,കുതിരവട്ടന്, വര്‍ മ്മമാര്‍ എന്നിവരോട് മാപ്പ്.

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...

എന്റെ കമന്റ് വെട്ടി സൂക്ഷിച്ചതിനും പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടതിനും കുതിരവട്ടന്‌ നന്ദി

padmanabhan namboodiri said...

ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു open invitation തരുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാര്യം അന്വേഷിക്കാന്‍ പറ്റില്ലാ എന്നു പായുന്നത്

പ്രയ കൈപ്പള്ളീ,
അന്വേഷിക്കാന്‍ പാകതിലു ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ദേവാലയങ്ങള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

അവിടെ ച്ചെന്നു അന്വേഷിചുകൂടെ?

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
padmanabhan namboodiri said...

പ്രിയ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ കഷ്ടപ്പെടാന് മാത്രം എന്താണു ഉണ്ടായതു?

Dinkan-ഡിങ്കന്‍ said...

ഇവിടെ തിക്കും തിരക്കും തള്ളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വരാം എന്ന് കരുതിയിരിക്ക്യാരുന്നു. കാരണം ബഹളം കൂട്ടി പോലീസെങ്ങാന്‍ നിങ്ങളുടെ മുട്ടിന് താഴെ വെടി വെച്ചാലും ഡിങ്കന്റെ നെറ്റിയ്ക്ക് കൊള്ളും. അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഡിങ്കന്റെ ഉയരം. പിന്നെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാനും വയ്യ. എന്തായാലും പാതി പാഴായിപോയെ ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഡിങ്കന്‍ ഓടുന്നു.
അര്‍ജ്ജുനന് “ഭഗവത് ഗീത” ഉപദേശിച്ച കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു ഇതോണ്ടൊന്നും ഈ കോപ്പന്മാര് നന്നാകാന്‍ പോണില്ല്യ എന്ന്. അല്ലെങ്കില്‍ 8 തവണ ഫാന്‍സി ഡ്രസ്സ് കെട്ടീട്ടും പിന്നെയും വരേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോള്‍ വേടശരം കൊണ്ട് മരിക്കാന്‍ തയാറെടുക്കും മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരന്‍ ഉദ്ധവന് ഉപദേശം നല്‍കി. അതാണ് “ഉദ്ധവ ഗീത”. ഡിങ്കന് “ഭഗവത് ഗീത”യെക്കാള്‍ ഇഷ്ടായി തോന്നീത് “ഉദ്ധവ ഗീത”യാണ്. കാരണം യുദ്ധഭൂമിയിലെ യുവാവായ യാദവന്‍ അല്ല, മരണമടുക്കുന്ന വയോധികനായ കൃഷ്ണനാണിവിടെ. ടിയാന്‍ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നു
“ഡേയ്..ഉദ്ധവാ. ഞാന്‍ എന്റെ ചൈതന്യം ശ്രീമത് ഭാഗവതത്തില്‍ ലയിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവതാരോദ്ധേശം കഴിഞ്ഞ ഞാന്‍ മടങ്ങുന്നു. വൈകുണ്ടത്തില്‍ നിനക്കെന്നെ ചിലപ്പോള്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മഹര്‍ഷിമാരുടേയും, താപസരുടേയും ഫൃദയത്തില്‍ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഞാന്‍ പ്രത്യ്ക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. എന്നാല്‍ ഡേയ്..ഉദ്ധവാ, എവിടൊക്കെ എന്റെ ഭക്തര്‍ എന്റെ നാമത്തില്‍ പാ‍ട്ട് പാടുകയൊ, നൃത്തം വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു അവിടെല്ലാം നിനക്ക് എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കാണാം പയലേ..”

മീരയും,കബീറും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ആ രീതിയാണ്. അവര്‍ ആടിയും, പാടിയും, കീര്‍ത്തനങ്ങല്‍ എഴുതിയും സ്വയം ആ സാന്നിദ്ധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ദേവാലയങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരൊടും, അത് അപവിത്രം ആക്കാതിരിക്കാന്‍ അന്യമതസ്ഥരെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന മര്‍ക്കട മുഷ്ടിക്കാരോടും, അതിനെതിരെ ചില കുത്സിതതാല്‍പ്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രം എതിര്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും, മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ബഹളം കൂട്ടുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളേയും ഡിങ്കന്‍ വെറുക്കുന്നു.

ഇനി ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഡിങ്കന്‍ വരില്ല

padmanabhan namboodiri said...

ദേവാലയങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരൊടും, അത് അപവിത്രം ആക്കാതിരിക്കാന്‍ അന്യമതസ്ഥരെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന മര്‍ക്കട മുഷ്ടിക്കാരോടും, അതിനെതിരെ ചില കുത്സിതതാല്‍പ്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രം എതിര്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും, മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ബഹളം കൂട്ടുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളേയും ഡിങ്കന്‍ വെറുക്കുന്നു.

പ്രിയ ഡിങ്കന്‍,
ദേവാലയങളില് മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ എന്നു ആരും പറഞിട്ടില്ലല്ലൊ.
അവനവന്‍ ഇഷ്ടം പോലെ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതു നോക്കി നടത്താമെന്നും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളില് സര്‍ക്കാര് ഇടപെടുന്നതു എന്തോ അപരാധമാണെന്നും നാട്ടു നടപ്പു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു,അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നു നടിച്ചിട്ടു,ആ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തില് ഇടപെടുന്നതാണു ഇവിടെ വിഷയം.

കുതിരവട്ടന്‍ said...

ഉണ്ണിക്കുട്ടനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മറുപടി.
---------------------


ആര്‍ക്കു മനോവിഷമം ഉണ്ടായെന്നാ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ ഈ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്പോര്‍ട്സ്മാന്‍ സ്പിരിറ്റിലെടുക്കില്ലേ ;-)

കുതിരവട്ടന്‍ : ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നു മനസിലാക്കനുള്ള കഴിവ് താങ്കള്‍ ക്കുണ്ട് എന്നാണ്‍ ഞാന്‍ കരുതി ഇരുന്നത്.
ഉണ്ണിക്കുട്ടനൊന്നു പറഞ്ഞേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്. ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. കാര്യ കാരണസഹിതം പറയണം എന്നു മാത്രം, അല്ലാതെ ചീളു രാഷ്ട്രീയക്കാരു ചെയ്യുന്നതു പോലെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത്.

"എന്റെ വീട്ടില്‍ ആരു കേറണം കേറന്ടാ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ, മന്ത്രിയല്ലല്ലോ?എന്നു പോലും പറഞ്ഞു
ഞാന്‍ ഞായറാഴ്ച തന്നെ ഇവിടത്തെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെക്കഴിഞ്ഞ് അവിടവിടെ വീണുകിടന്നിരുന്ന ഈര്‍ക്കിലിപ്പടക്കങ്ങള്‍ വരെ എടുത്തുപൊട്ടിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടതാ. ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ വന്നു കമന്റിട്ടതോ തിങ്കളാഴ്ചയും. ഇതേ ചോദ്യം വേറാരൊ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ. അതിനു പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ കണ്ടില്ലാ എന്നു തോന്നുന്നു. അവിടന്നും ഇവിടന്നും ഓരോ വരി വായിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കാന്‍ നിക്കരുത്.

"190+ കമന്റ് എത്തി നില്‍ ക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് പോലും അര്‍ ഹിക്കാത്തതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചര്‍ ച്ച കൈപ്പള്ളിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കു. എന്നിട്ടു വീണ്ടും ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചാല്‍ മനസിലാകും വെറും പുബ്ലിസിറ്റിക്കു വേണ്ട് മാത്രമാണ്‌ ഇദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്.
നമ്മള്‍ പോസ്റ്റിന്റെ വൃത്തം, ചമത്കാരം, അലങ്കാരം, ഉപമ,ഉല്പ്രേക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചല്ലല്ലോ അതില്‍ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ കമന്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാണൊ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ പോസ്റ്റിന്റെ ഗുണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഇതൊരു ചര്‍ച്ചയാക്കി കണക്കാക്കിയാല്‍ പോരേ? ഇദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റിട്ടതിനു ശേഷമല്ലേ കൈപ്പള്ളി പോസ്റ്റിട്ടത്. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് പബ്ല്സിസിറ്റിക്കു വേണ്ടി പോസ്റ്റിട്ടതെന്നു പറയുന്നതിന്റെ സാംഗത്യം മനസ്സിലായില്ല.

ഒന്നാമതായി യേശുദാസിനെ കേറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നതു ഒരു വിഷയമേ അല്ല. വിഷയം അഹിന്ദുക്കളെ കയറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നതു മാത്രം . എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രയം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തു പോകന്‍ എല്ലാവരേയും അനിവദിക്കണം എന്നാണ്.
വ്യക്തിപരമായിപ്പറഞ്ഞാല്‍ എന്റെയും അഭിപ്രായം അതു തന്നെ. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രായോഗികപശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചര്‍ച്കചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇനിയാ‍യാലും പറയാം.

ഇനി ഞാന്‍ ഇങ്ങോടില്ല. ഞാന്‍ ആരുടേയും അപരന്‍ അല്ല. 5-6 മാസമായി ബ്ലോഗില്‍ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഞാന്‍ കാരണം വിഷമം ഉണ്ടായ ഡിങ്കന്‍ , തറവാടി,കുതിരവട്ടന്, വര്‍ മ്മമാര്‍ എന്നിവരോട് മാപ്പ്.
അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, എനിക്കു ശരിക്കും വിഷമമായി. ബൂലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാപ്പ് എന്നാണ് ഞാന്‍ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. തല്‍ക്കാലം എനിക്കു മാപ്പൊന്നും വേണ്ട. ഇനിയെപ്പോഴെങ്കിലും ഞാന്‍ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് തരുമ്പോള്‍ ഒരെണ്ണം കുറച്ചേ തരികയുള്ളു എന്നു മാത്രം.

ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ഈ കമന്റിനു ഒരു മറുപടി തന്നാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. കാര്യകാരണസഹിതമുള്ള ഒരു കമന്റു പോലും നീ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല. വെറുതെ അവരെയും ഇവരെയും പ്രാന്തനെന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ കമന്റിനു മറുപടി തരാന്‍ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. മറുപടി പറയാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കില്‍ ഇതു പോലെ ഗൌരവമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഇടയില്‍ കയറി അതും ഇതും പറയാതിരിക്കുക.

കാണാപ്പുറം said...

(1) ഇത്‌ 200-)‍മത്തെ കമന്റ്‌!.
കമന്റുകള്‍ 150 കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇവിടെ കുറച്ചധികം 'വര്‍മ്മമാ'ര്‍ ഇറങ്ങിയത്‌ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. സംഗതി അവിടം കൊണ്ടും നില്‍ക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക്‌ അവരെല്ലാവരും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച്‌ "സംയുക്തവര്‍മ്മ"യായി ('ത'യ്ക്ക്‌ നീളമില്ല എന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക) ഇറങ്ങാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട്‌ 'വി.കെ.എന്‍.' ശൈലിയില്‍ 'രണ്ടക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്കു പ്രയോഗി'ക്കുമ്പോള്‍ 'ജനക്കൂട്ടം ശാന്തരായി പിരിഞ്ഞു'പൊക്കോളും.

:)

(2) ഈ വിഷയത്തില്‍ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നതും തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നതും ചില "കുണ്ടാമണ്ടികളാണെ'ന്നും 'അവരെ കേരളജനത 'കരിമ്പട്ടിക'യില്‍പ്പെടുത്തു'മെന്നുമാണ്‌ സുധാകര്‍ജിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്താവന. ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ ജാഗ്രതൈ!

(3) പണ്ട്‌ വയലാര്‍ രവിയുടെ മകന്റെ വിവാഹശേഷം ഗുരുവായൂരില്‍ എന്തോ ശുദ്ധികര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ്‌ ഇതുപോലെ കൊണ്ടു പിടിച്ച ചര്‍ച്ച നടന്നതാണ്‌. വരന്റെ അമ്മ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്‌ - അതുകൊണ്ടാണ്‌ അങ്ങനെ ചെയ്തത്‌ - സംഗതി പോക്രിത്തരമായിപ്പോയി എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞ്‌ ചിലര്‍ കലിതുള്ളി. വിവാഹശേഷം കടക്കരുതായിരുന്ന ഏതോ സ്ഥലത്ത്‌ അറിയാതെ പ്രവേശിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ്‌ അതു വേണ്ടി വന്നതെന്നും, അതിപ്പോള്‍ വരന്‍ ഒരു ഹരിനാരായണശിവരാമകൃഷ്ണതിരുമുല്‍പ്പാട്‌ ആയിരുന്നെങ്കിലും അതു തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ ക്ഷേത്രാചാരസംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ളവര്‍ രംഗത്തു വന്നെങ്കിലും അപ്പോഴേയ്ക്കും സംഗതി കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു. വെടിക്കെട്ടു തുടങ്ങിയാല്‍പ്പിന്നെ ഇടയ്ക്കു വച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ പറയരുത്‌!

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 226   Newer› Newest»